Fibromyalgie

Fibromyalgie betekent letterlijk 'pijn in bindweefsel en spieren'. Fibromyalgie is een vorm van een chronisch pijnsyndroom. Fibromyalgie veroorzaakt pijn, stijfheid, slaapstoornissen en vermoeidheid, die chronisch zijn en beperkingen geven in het dagelijkse functioneren. De diagnose fibromyalgie wordt gesteld als er geen sprake is van schade of ontsteking van weefsels. Dit kan door meerdere specialisten worden gedaan. Daarom kan de diagnose fibromyalgie ook door meerdere specialisten worden gesteld.

De oorzaak van de klachten van mensen met fibromyalgie is te verklaren door een ontregeling van het pijnsysteem. Er zijn geen goede medicijnen om de aandoening te genezen of om de klachten te onderdrukken.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen naar uw eerste bezoek bij Reade.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog. 

Screening

Tijdens uw eerste afspraak of consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt bij het laboratorium voor bloedafname en/of de röntgenafdeling voor bijvoorbeeld een echo of een röntgenfoto. Als de diagnose (de aandoening) direct gesteld kan worden, krijgt u uitleg over de aandoening en het vervolgtraject.

Behandeling

Indien noodzakelijk volgt een tot twee weken na uw eerste afspraak een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Vaak kan dit telefonisch. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen reumatische aandoening is vastgesteld, wordt u verwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose Fibromyalgie wordt gesteld, verwijst uw reumatoloog u naar een oefentherapeut van het netwerk chronische pijn een psychomotore fysiotherapeut dan wel naar onze afdeling revalidatie voor een eventuele pijnrevalidatie behandeling.

Voor extra uitleg kunt u een afspraak maken met onze reumaverpleegkundige.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

  • Reumatoloog 

En mogelijk ook met de volgende professionals:

  • Reumaverpleegkundige
  • Radioloog
  • Revalidatiearts
  • Fysiotherapeut
  • Psychomotore therapeut
  • Ergotherapeut
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog
  • Podotherapeut

Klik hier voor een overzicht van al onze zorgprofessionals.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Het is mogelijk dat u gevraagd wordt deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is altijd op vrijwillige basis, u bent dat niet verplicht. Het kan dan voorkomen dat de frequentie en inhoud van bezoeken anders is dan bij het standaard zorgpad artritis, dit is afhankelijk van het onderzoek waar u aan deelneemt. U wordt hierover voor aanvang van het zorgpad geïnformeerd.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Klik op wetenschappelijk onderzoek reumatologie.

Hoe herkent u fibromyalgie?

U herkent fibromyalgie aan pijnklachten wijdverspreid over het lichaam, waarvoor dokters geen goede verklaring kunnen vinden, die langer dan 3 maanden aanwezig zijn en waarbij een behandeling vaak niet goed helpt. Naast pijnklachten heeft iemand vaak ook last van vermoeidheid, slaapstoornissen en stijfheid. De klachten hebben vaak gevolgen voor het dagelijkse leven. Iemand is minder goed belastbaar en kan daardoor minder goed functioneren.

Waar vindt u meer informatie?

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor de actuele wachttijden.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.