Jicht

Jicht is een veel voorkomende reumatische ontstekingsziekte. De aandoening wordt gekenmerkt door een gestoorde stofwisseling van urinezuur. De balans is verstoord door een verhoogde aanmaak en/of een verlaagde uitscheiding van deze stof. Meestal is het urinezuur in het bloed hierbij verhoogd. Uiteindelijk worden er urinezuurkristallen gevormd. Deze kristallen slaan neer in de gewrichten en kunnen een gewrichtsontsteking veroorzaken.

Hoe herkent u jicht?

De gewrichtsontstekingen bij jicht komen het meest voor in het basisgewricht van de grote teen maar ook in bijvoorbeeld de enkel, knie of vinger. Ook kunnen meerdere gewrichten tegelijk betrokken zijn. Een acute jichtaanval geeft hevige pijn en begint vaak in de nacht. Het gewricht is pijnlijk, gezwollen en vaak rood. Bij gewrichtsontsteking(en) kan uiteindelijk gewrichtsbeschadiging optreden. Indien de jicht niet adequaat wordt behandeld in dit stadium kan de ziekte overgaan in een chronische vorm. Hierbij kunnen de kristallen neerslaan in de huid van tenen, vingers, ellebogen of soms de oorschelpen in de vorm van knobbeltjes (tophi). Urinezuurkristallen kunnen ook neerslaan in de nieren leidend tot een gestoorde nierfunctie of zelfs nierstenen. Niet alle mensen met een chronische jicht krijgen voorafgaand de typische aanvallen van gewrichtsontsteking. De huidige behandeling van jicht is in eerste instantie gericht op het behandelen van de aanvallen. Bij frequente aanvallen, een chronische jicht of het ontstaan van tophi zal gestart moeten worden met urinezuur verlagende behandeling om deze complicaties te voorkomen. Deze behandeling is effectief op voorwaarde dat de medicatie stipt en ononderbroken wordt ingenomen.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Wij doen ons uiterste best om cliënten met jicht de best mogelijke zorg te bieden, maar waar bestaat deze zorg uit? Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u online via Reade.nl of telefonisch via (020) - 242 10 00. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek aan Reade. 

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt zoals bij het laboratorium voor bloedafname. Om met zekerheid vast te stellen of de ontstekingen worden veroorzaakt door neergeslagen urinezuurkristallen, zuigt de uw arts met een naald wat vocht uit een ontstoken gewricht. Hij onderzoekt dit onder een speciale microscoop. Indien de aandoening jicht direct gesteld kan worden krijgt u direct uitleg over jicht en het vervolgtraject.

Behandeling

Binnen drie weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen reumatische aandoening is vastgesteld, wordt u verwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose jicht wordt gesteld, biedt Reade het volgende behandeltraject. Dit behandeltraject wordt ook wel zorgpad genoemd. In een zorgpad hebben betrokken zorgverleners met elkaar afgesproken welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.

Wat houdt het zorgpad 'Jicht' in?

Het zorgpad Jicht is bestemd voor cliënten met jicht. U wordt snel en effectief behandeld met als doel de ziekte tot rust te brengen. Het zorgpad start kort na de diagnose. U doorloopt een traject waarin 1 tot 4 (telefonische) afspraken per jaar gepland worden met de reumatoloog. U kunt voor uitgebreide uitleg over jicht en diverse leefstijladviezen terecht bij de reumaverpleegkundige.  

Na het stellen van de diagnose volgt in de regel zowel niet-medicamenteuze als medicamenteuze behandeling door de reumatoloog. Op indicatie verwijst de reumatoloog door naar andere discipline(s)/specialist(en). De behandeling of relevante wijzigingen in de behandeling worden altijd besproken met u.

Indien u goed ingesteld bent op medicatie kunt u terugverwezen worden naar de huisarts, met het advies jaarlijkse controle van de urinezuurconcentratie, nier- en leverfunctie. Het zorgpad is gebaseerd op de landelijke richtlijn Jicht van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Niet-medicamenteuze behandeling bestaat voornamelijk uit leefstijladviezen, te weten:

 • geen of beperkte alcohol inname (ook alcoholvrij bier)
 • rust, koelen met ijs bij acute jichtaanval
 • overbelasting ontstoken gewricht voorkomen
 • stoppen met roken
 • voldoende beweging
 • gewichtsafname bij overgewicht
 • verminderde inname van purinerijke voeding (orgaanvlees en bepaalde vissoorten)
 • ruime vochtinname (2-3 liter water per dag)

Medicamenteuze behandeling

Medicijnen vormen bij jicht een belangrijk middel om de ontstekingen af te remmen en de pijn te verminderen. In overleg met uw reumatoloog start u met medicijnen. Er wordt een onderscheid gemaakt in de behandeling van acute jicht en in de onderhoudsbehandeling.

Bij de behandeling van een acute jichtaanval zal uw arts eerst de aanval zelf willen tegengaan. Er zijn verschillende typen medicijnen zoals ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's ) of corticosteroïden. Colchicine wordt voorgeschreven bij een jichtaanval en tevens als onderhoudsbehandeling in combinatie met een urinezuurverlager.

Bij de onderhoudsbehandeling staat het verlagen van het urinezuurgehalte centraal met als doel gewrichtsontsteking af te remmen en te voorkomen, afname van jichtknobbels (tophi), het beperken van gewrichtsschade en het behouden van de gewrichtsfunctie. Voorbeelden van geneesmiddelen die het urinezuurgehalte verlagen zijn allopurinol en febuxostat (productie van urinezuur remmen) en benzbromaron (uitscheiding van urinezuur verhogen). Het duurt 6 tot 8 weken voordat deze middelen effect hebben.

Om vast te stellen of ze werken, laat uw arts het urinezuurgehalte in uw bloed controleren. Urinezuur verlagende medicijnen worden vooral voorgeschreven bij chronische jicht. Als na verloop van tijd het urinezuurgehalte in het bloed is gedaald tot normale hoeveelheden zullen er geen jichtaanvallen meer optreden. Ook dan moet u de medicijnen blijven slikken om het urinezuurgehalte in uw lichaam laag te houden.

De medicijnen kunt u ophalen bij de hierin gespecialiseerde Apotheek Reade of bij uw eigen apotheek. Aanvullende informatie over de medicatie krijgt u via de apothekers assistente en de reumaverpleegkundige. Uitleg over de verschillende gebruikte middelen vindt u ook op deze website.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

 • Reumatoloog
 • Reumaverpleegkundige

En mogelijk ook met de volgende professionals:

 • Radioloog
 • Podotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werk
 • Psycholoog
 • Orthopedisch chirurg 

> Zoek hier uw reumatoloog, radioloog en orthopedisch chirurg

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continue te verbeteren en levert kennis op die artsen en behandelaren helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor u. U kunt hieraan bijdragen door u aan te melden voor een onderzoek. Klik voor meer informatie hier of onze studie:

Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren deel te nemen aan een revalidatietraject. Binnen Reade Revalidatie zijn er revalidatietrajecten gericht op verantwoord bewegen en het vinden van een goed evenwicht in uw leven om zo uw gezondheid te bevorderen.

Mogelijk wordt u gedurende uw behandeltraject doorverwezen naar Reade Revalidatie. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit team wordt u afhankelijk van het probleem begeleid door de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog. U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om een verwijzing vragen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over jicht en Reade vindt u hier:

 

Wat zijn de wachttijden?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden van Reade Reumatologie.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.