Osteoporose

Osteoporose is een aandoening waarbij de botten zodanig verzwakt zijn dat er een verhoogde kans is op botbreuken. Osteoporose is een gevolg van het uit balans raken van de botopbouw en de botafbraak. Er zijn tegenwoordig medicijnen beschikbaar die de kans op botbreuken aanzienlijk verminderen).

 

Hoe herkent u osteoporose?

Van het proces van botafbraak merkt u weinig tot niets. Osteoporose is een stille aandoening. Toch zijn er wel klachten die op osteoporose kunnen wijzen. Onder andere rugpijn bij een wervelverzakking is een veel gehoorde klacht. De pijn belemmert in de dagelijkse gang van zaken en kan inname van pijnstillers nodig maken. Als u een wervelinzakking (een gebroken wervel) heeft, dan heeft u meer risico op nieuwe botbreuken, van bijvoorbeeld de pols of heup, die zoals bekend erg pijnlijk zijn, en (tijdelijke) beperkingen en afhankelijkheid met zich mee kunnen brengen.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen naar uw eerste bezoek bij Reade. Plan hier uw eerste bezoek aan onze locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Bij het vermoeden op osteoporose zal altijd een DXA (=botdichtheidsmeting) van de lendewervelkolom en de heupen en een VFA (Vertebral Fracture Asssesment) plaatsvinden. Zowel bij een verlaagde botdichtheid (DXA) als bij een wervelinzakking (VFA) is er een verhoogd risico op toekomstige fracturen. Beide onderzoeken (DXA en VFA) zijn pijnloos. Daarnaast zal uw arts een inschatting maken van het valrisico, en wellicht bloedonderzoek doen naar eventuele andere (secundaire) oorzaken van osteoporose.

Behandeling

Binnen drie weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en of er wel of niet sprake is van osteoporose. De behandeling van osteoporose bestaat enerzijds uit leefregels (voldoende calcium, vitamine D en lichaamsbeweging), en anderzijds uit medicijnen die het bot sterker maken. Eerste keus zijn de zogenaamde bisfosfonaten, pillen die u 1x per week moet nemen. Als u deze medicijnen niet mag hebben of niet verdraagt, zijn er injecties mogelijk (zoledronaat of denosumab). Meestal is het nodig om deze medicijnen 5 jaar te gebruiken.

NB: er zijn ook patiënten die reeds onder behandeling bij Reade zijn vanwege hun reumatische aandoening (bijvoorbeeld RA, PMR, Ziekte van Bechterew etc). Het kan zijn dat uw reumatoloog denkt dat u ook mogelijk osteoporose heeft, en daarnaar een onderzoek doet (DXA/VFA etc). Indien uit de onderzoeken blijkt dat u inderdaad osteoporose hebt, zal uw reumatoloog een behandeling starten.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

  • Reumatoloog

En mogelijk ook met de volgende professionals:

  • Radioloog
  • Fysiotherapeut
  • Orthopedisch chirurg

> Zoek hier uw reumatoloog, radioloog en orthopedisch chirurg

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continu te verbeteren en levert kennis op die artsen en behandelaren helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor u. U kunt hieraan bijdragen door u aan te melden voor een onderzoek. Klik hier voor meer informatie.

Waar vindt u meer informatie?

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor het actuele overzicht.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.