Polymyalgia rheumatica (PMR)

Polymyalgia rheumatica (PMR, spierreuma) is een reumatische ontstekingsziekte zie zich kenmerkt door pijn en stijfheid in de spieren van schouder- en of heupgordel. De klachten worden veroorzaakt door ontstekingen in de slijmbeurzen, pezen en peesscheden. PMR komt vrijwel uitsluitend voor bij mensen boven de 50 jaar, waarbij vrouwen twee keer zo vaak deze aandoening krijgen als mannen. Polymyalgia rheumatica gaat in de meeste gevallen vanzelf weer over. Dit kan echter wel jaren duren. Bij een klein percentage van de patiënten heeft deze ziekte een chronisch verloop, waarbij rustige en actieve periodes elkaar afwisselen.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen naar uw eerste bezoek bij Reade.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt zoals een bloedafname bij het laboratorium. Met een bloedbezinkingssnelheid test (BSE) kan de reumatoloog meten hoe snel de rode bloedcellen in uw bloed zakken. Als dit sneller is dan normaal, dan weet uw arts dat u ergens een ontsteking in uw lichaam heeft. Een hoge bezinkingssnelheid kan door veel ziekten veroorzaakt worden. Om andere ziekten dan PMR uit te sluiten, kan de reumatoloog ook andere bloedonderzoeken doen en zal hij meestal ook röntgenfoto’s laten maken. Als aan de hand van deze onderzoeken geen andere ziekten kunnen worden aangetoond, kan aan de hand van uw leeftijd, uw klachten en het bloedbezinksel vastgesteld worden dat u de ziekte heeft.

Behandeling

De eerste keus bij de behandeling van PMR is prednison. Dit is een krachtige ontstekingsremmer en afweer-onderdrukkend medicijn dat behoort tot de corticosteroïden (bijnierschorshormonen). De startdosering is meestal 15 mg per dag. In het algemeen voelen mensen zich al na enkele dagen veel beter, echter het kan ook wat langer duren (2-4 weken). Als de klachten verminderen en de uitkomsten van de bezinkingssnelheidtest verbeteren, wordt de dosering prednison geleidelijk afgebouwd. Bij ongeveer 8 op de 10 mensen lukt het de prednison geheel af te bouwen in 1-2 jaar, 2 op de 10 mensen houdt een lage dosering (rond de 5 mg) als onderhoudsbehandeling. Indien het niet lukt om de prednison af te bouwen naar een lage dosering ( minder dan 7.5 mg per dag), kan overwogen worden om een ‘prednisonspaarder’ zoals methotrexaat toe te voegen aan de medicatie.

Indien u langere tijd prednison zal gaan gebruiken, loopt u het risico om osteoporose te krijgen. Om dit te voorkomen zal uw arts zal u ook ‘botbeschermende’ medicatie voorschrijven. Ook wordt vaak maagbescherming gegeven.

Soms kunnen de klachten bij PMR behandeld worden met NSAIDs. Dit zijn ontstekingsremmende pijnstillers met een snelle werking. De behandeling kan worden uitgebreid met fysiotherapie om de stijfheid en bewegingsbeperking te verminderen.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

 • Reumatoloog
 • Reumaverpleegkundige

En mogelijk ook met de volgende professionals:

 • Radioloog
 • Revalidatie geneeskundige
 • Podotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Psycholoog
 • Orthopedisch chirurg
 • Plastisch chirurg

Klik hier voor een overzicht van al onze zorgprofessionals.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continu te verbeteren en levert kennis op die artsen en behandelaren helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor u. U kunt hieraan bijdragen door u aan te melden voor een onderzoek. Klik voor meer informatie op wetenschappelijk onderzoek reumatologie.

Welke speciale behandelmodules zijn er?

Naast de reguliere behandeling biedt Reade Reumatologie een aantal speciale cursussen om aanvullende zorg te bieden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u een overzicht: 

Zorg voor uw gewrichten

In deze cursus leert u op een praktische manier hoe u gewrichtsbescherming kunt toepassen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee uur, verdeeld over een periode van vier weken. Er wordt gewerkt in een groep van maximaal zes personen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitgebreid uitleg over gewrichtsbeschermende maatregelen en handige adviezen, bijvoorbeeld ter ontlasting van uw handen. U gaat ook praktisch aan de slag met het uitproberen en oefenen van gewrichtsbeschermende maatregelen. Deze cursus is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd gewrichtsbeschermingsprogramma uit Engeland (Joint Protection Programme). 

Voor deze cursus heeft u een verwijzing nodig van uw reumatoloog of revalidatiearts. Indien u interesse heeft om de cursus te volgen, bespreek dit dan met uw arts. Ook kunt u de reumaverpleegkundige of ergotherapeut vragen of zij via uw arts een verwijzing willen regelen.

Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren deel te nemen aan een revalidatietraject. Binnen Reade Revalidatie zijn er revalidatietrajecten gericht op verantwoord bewegen en het vinden van een goed evenwicht in uw leven om zo uw gezondheid te bevorderen.

Mogelijk wordt u gedurende uw behandeltraject doorverwezen naar Reade Revalidatie. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit team wordt u afhankelijk van het probleem begeleid door de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog. U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om een verwijzing vragen.

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor de actuele wachttijden.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.

Hoe herkent u polymyalgia rheumatica (PMR)?

Het belangrijkste verschijnsel bij polymyalgia rheumatica is pijn en stijfheid in nek, schouders, bovenarmen, heupen en bovenbenen. De pijn is ’s morgens bij het ontwaken het hevigst. Hierbij hebben patiënten vrijwel altijd last van stijfheid en ondervinden zij hinder bij de dagelijkse ochtendrituelen zoals opstaan, wassen en aankleden. Pas na een uur of langer nemen stijfheid en pijn af. Soms is er sprake van gewrichtsontstekingen. Hierbij kunnen gewrichten pijnlijk, warm en gezwollen zijn. Ook koorts, vermoeidheid, een ziek gevoel, nachtzweten en gewichtsverlies zijn mogelijke verschijnselen bij polymyalgia rheumatica.

Waar vindt u meer informatie?