Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis (RA), ook wel chronische gewrichtsreuma genoemd, is een aandoening waarbij meerdere gewrichten ontstoken raken. De ontsteking ontstaat doordat het eigen afweersysteem de gewrichten aanvalt (auto-immuunziekte). RA begint meestal bij de polsen, vingers en/of tenen. Het kraakbeen en het bot in de gewrichten kunnen beschadigd raken, waardoor zij minder goed te gebruiken zijn. Ook pezen en slijmbeurzen die in buurt van de ontstoken gewrichten zitten, kunnen gaan ontsteken. De ziekte komt doorgaans vaker voor binnen families.

Hoe herkent u reumatoïde artritis?

U herkent RA aan het ontstaan van pijn, stijfheid en zwelling in de gewrichten van bijvoorbeeld de handen, polsen, enkels of voeten. Vaak zitten de verschijnselen zowel links als rechts in dezelfde gewrichten. Door de ontsteking wordt een gewricht dik en warm, zelden ook rozerood. Een ontstoken gewricht doet zonder te bewegen of te belasten al pijn. De stijfheid is ‘s ochtends, of na een periode in één houding zitten of liggen, het ergst en kan een half uur tot enkele uren duren. U kunt ook last hebben van moeheid. Wanneer RA erg opspeelt, kunt u zich ziek gaan voelen met koorts. Meer informatie over de aandoening kunt u vinden op de site van het Reumafonds.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen naar uw eerste bezoek bij Reade. 

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Tijdens uw eerste afspraak of consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt bij het laboratorium voor bloedafname en/of de röntgenafdeling voor bijvoorbeeld een echo of een röntgenfoto. Als de diagnose (de aandoening) direct gesteld kan worden, krijgt u uitleg over de aandoening en het vervolgtraject.

Behandeling

Een tot twee weken na uw eerste afspraak volgt een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen reumatische aandoening is vastgesteld, wordt u verwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose RA wordt gesteld, biedt Reade u een behandeltraject dat hieronder wordt beschreven. Dit behandeltraject wordt ook wel zorgpad genoemd. In een zorgpad hebben betrokken zorgverleners met elkaar afgesproken welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

 • Reumatoloog
 • Reumaverpleegkundige

En mogelijk ook met de volgende professionals:

 • Radioloog
 • Revalidatie geneeskundige
 • Podotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Psycholoog
 • Orthopedisch chirurg

Maak kennis met al onze zorgprofessionals.

Wat houden de zorgpaden in?

Het zorgpad kent twee varianten, namelijk met of zonder het beschikbaar stellen van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De keuze voor het soort zorgpad bepaalt u in goed overleg met uw reumatoloog.

Zorgpad Artritis (voor patiënten met RA, artritis bij psoriasis of spondyloartritis van de ledematen)

U wordt snel en effectief behandeld met als doel de ziekte tot rust te brengen. Het zorgpad start binnen twee weken na de diagnose. U doorloopt een traject waarin een aantal afspraken gepland worden met de reumatoloog en reumaverpleegkundige. U krijgt gedurende uw behandeling in de onderstaande frequentie een afspraak met een reumaverpleegkundige:

 • In het eerste jaar elke drie maanden.
 • In het tweede jaar elke zes maanden.
 • Vanaf het derde jaar na de diagnose één keer per jaar.

De afspraken met de reumatoloog worden op dezelfde dag of 1-2 weken na het verpleegkundig consult gepland. Indien nodig zal, tussen de standaardafspraken, een consult bij de reumatoloog of verpleegkundige gepland worden.

Tijdens deze afspraken kunt u uw vragen stellen, krijgt u informatie en wordt gecontroleerd hoe u reageert op de medicatie door middel van gewrichtsonderzoek, bloedonderzoek, röntgenfoto’s en een vragenlijst (RAPID3).

Naast voorlichting over de medicatie geeft de verpleegkundige ook uitleg over de ziekte en andere behandelmogelijkheden: leefstijladviezen (zoals bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken) en reumarevalidatie.

Medicijnen vormen een belangrijk middel om de ontstekingen af te remmen en de pijn te verminderen. In overleg met uw reumatoloog start u met medicijnen. Er zijn verschillende typen medicijnen zoals ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's), klassieke reumaremmers (DMARD’s) of biologicals. De medicijnen kunt u ophalen bij de hierin gespecialiseerde Apotheek Reade of bij uw eigen apotheek. Aanvullende informatie over de medicatie krijgt u via de apothekersassistente en de reumaverpleegkundige. Uitleg over de verschillende medicijnen vindt u op de pagina van Apotheek Reade.

Zorgpad artritis met wetenschappelijk onderzoek

De medische gegevens die worden vastgelegd tijdens uw behandeling (de vragenlijst RAPID3, gewrichtsonderzoek, bloedonderzoek en röntgenfoto’s) kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, uiteraard zodanig dat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot uw persoon. Daarnaast wordt u toestemming gevraagd om op enkele momenten dat er reeds bloed afgenomen wordt, extra buisjes bloed af te nemen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Of u nu deel neemt aan deze extra bloedafnames voor wetenschappelijk onderzoek of niet, de verdere behandeling is hetzelfde.

Welke voorlichtingsbijeenkomsten zijn er?

U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorlichting 'artritis en behandelmogelijkheden'. Deze voorlichtingsmodule wordt gegeven door de afdeling (reuma)revalidatie en bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur. Naast u, zijn ook uw naasten (zoals partner, mantelzorger) welkom om deze voorlichting bij te wonen.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Wat is artritis?
 • Het gebruik van medicijnen.
 • Het nut van oefenen, bewegen en sporten.
 • Hoe bescherm ik mijn gewrichten?
 • Voetproblemen en behandelmogelijkheden.
 • Hoe kan ik leren omgaan met mijn ziekte?

Voor de bijeenkomst heeft u een verwijzing nodig van uw arts. Heeft u interesse om de bijeenkomst te volgen, bespreek dit dan met uw arts of maak het kenbaar aan de reumaverpleegkundige.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Naast het ‘zorgpad artritis met wetenschappelijk onderzoek' is het mogelijk dat u gevraagd wordt deel te nemen aan aanvullend onderzoek. Het kan dan voorkomen dat de frequentie en inhoud van bezoeken anders is dan bij het standaard zorgpad artritis, dit is afhankelijk van het onderzoek waar u aan deelneemt. U wordt hierover voor aanvang van het zorgpad geïnformeerd.

Hieronder vindt u een overzicht van onze studies:

Voorstadium van reumatoïde artritis

Net vastgestelde reumatoïde artritis

Vastgestelde reumatoïde artritis

Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren deel te nemen aan een revalidatietraject. Binnen Reade Revalidatie zijn er revalidatietrajecten gericht op verantwoord bewegen en het vinden van een goed evenwicht in uw leven om zo uw gezondheid te bevorderen.

Mogelijk wordt u gedurende uw behandeltraject doorverwezen naar Reade Revalidatie. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit team wordt u afhankelijk van het probleem begeleid door de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog. U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om een verwijzing vragen.

Welke speciale behandelmodules zijn er?

Naast de reguliere behandeling biedt Reade Reumatologie een aantal speciale cursussen om aanvullende zorg te bieden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u een overzicht:

Zorg voor uw gewrichten

In deze cursus leert u op een praktische manier hoe u gewrichtsbescherming kunt toepassen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee uur, verdeeld over een periode van vier weken. Er wordt gewerkt in een groep van maximaal zes personen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitgebreid uitleg over gewrichtsbeschermende maatregelen en handige adviezen, bijvoorbeeld ter ontlasting van uw handen. U gaat ook praktisch aan de slag met het uitproberen en oefenen van gewrichtsbeschermende maatregelen. Deze cursus is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd gewrichtsbeschermingsprogramma uit Engeland (Joint Protection Programme).

Voor deze cursus heeft u een verwijzing nodig van uw reumatoloog of revalidatiearts. Indien u interesse heeft om de cursus te volgen, bespreek dit dan met uw arts. Ook kunt u de reumaverpleegkundige of ergotherapeut vragen of zij via uw arts een verwijzing willen regelen.

Waar vindt u meer informatie?

Wat zijn de actuele wachttijden?

Klik hier voor de actuele wachttijden.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.