Spondylartritis

De ziekte van Bechterew, ook spondylitis ankylopoëtica of ankyloserende spondylitis genoemd, is de bekendste vorm van axiale spondyloartritis (SpA). Deze aandoening wordt gekenmerkt door ontsteking in gewrichten en banden van de wervelkolom. Bij SpA valt het afweersysteem de eigen gewrichten aan. De ziekte begint meestal tussen het 15e en 35e levensjaar, vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Hoe herkent u de ziekte van Bechterew / SpA?

SpA begint meestal sluipend. Het is een aandoening waarbij ontsteking van gewrichten in de wervelkolom en het bekken tot pijn en stijfheid kunnen leiden. Er kunnen ook symptomen in andere orgaansystemen optreden. Symptomen kunnen zijn: lage rugpijn en stijfheid, ontsteking van het regenboogvlies (de iris) in het oog, langdurige gewrichtsontsteking van bijvoorbeeld een knie en ontstekingen van achillespezen. Mensen met deze aandoening zijn 's ochtends opvallend stijf in de rug, die ook pijnlijk is. Typerend is dat bij bewegen de pijnklachten geleidelijk aan kunnen verdwijnen.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling. 

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via mijnReade.nl of telefonisch via 020-58 95 89. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek aan Reade. Plan hier uw eerste bezoek aan onze locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt zoals bij het laboratorium voor bloedafname.

Behandeling

Binnen drie weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen reumatische aandoening is vastgesteld, wordt u verwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose SpA wordt gesteld, biedt Reade het volgende behandeltraject. Dit behandeltraject wordt ook wel zorgpad genoemd. In een zorgpad hebben betrokken zorgverleners met elkaar afgesproken welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Naast het ‘zorgpad SpA met wetenschappelijk onderzoek' is het mogelijk dat u gevraagd wordt deel te nemen aan aanvullend onderzoek. Het kan dan voorkomen dat de frequentie en inhoud van bezoeken anders is dan bij het standaard zorgpad SpA; dit is afhankelijk van het onderzoek waar u aan deelneemt. U wordt hierover voor aanvang van het onderzoek geïnformeerd.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Klik dan hier of een van onze studies voor meer informatie:

Welke voorlichtingsbijeenkomsten zijn er?

U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorlichting 'Ziekte van Bechterew en behandelmogelijkheden’. Deze voorlichtingsmodule wordt gegeven door de afdeling reumarevalidatie en bestaat uit een bijeenkomst van drie uur. Naast u, zijn ook uw naasten (zoals partner, mantelzorger) welkom om deze voorlichting bij te wonen.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Wat is artritis/SpA?
 • Het gebruik van medicijnen.
 • Het nut van oefenen, bewegen en sporten.
 • Hoe bescherm ik mijn gewrichten?.
 • Hoe kan ik leren omgaan met mijn ziekte?

Voor de bijeenkomst heeft u een verwijzing nodig van uw arts. Heeft u interesse om de bijeenkomst te volgen, bespreek dit dan met uw arts of maak het kenbaar aan de reumaverpleegkundige.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

 • Reumatoloog
 • Reumaverpleegkundige

En mogelijk ook met de volgende professionals:

 • Radioloog
 • Revalidatiearts
 • Podotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Psycholoog
 • Orthopedisch chirurg

Klik hier voor een overzicht van al onze zorgprofessionals.

Wat houdt het zorgpad 'SpA' in?

Het doel van de behandeling is de ziekte zo veel mogelijk tot rust te brengen. Daarnaast is het van belang de beweeglijkheid van de rug en conditie te bevorderen door regelmatig oefenen. Meestal zal u hiervoor naar een fysiotherapeut worden verwezen. In het zorgpad worden afspraken gepland met de reumatoloog en reumaverpleegkundige.

De afspraken met de reumatoloog worden op dezelfde dag of 1-2 weken na het verpleegkundig consult gepland.

Tijdens deze afspraken kunt u uw vragen stellen, krijgt u informatie en wordt gecontroleerd hoe u reageert op de medicatie door middel van gewrichtsonderzoek, bloedonderzoek, röntgenfoto’s en vragenlijsten.

Naast voorlichting over de medicatie geeft de verpleegkundige ook uitleg over de ziekte en andere behandelmogelijkheden: leefstijladviezen (zoals bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken) en reumarevalidatie.

Medicijnen vormen een belangrijk middel om de ontstekingen af te remmen en de pijn te verminderen. In overleg met uw reumatoloog start u met medicijnen. Er zijn verschillende typen medicijnen zoals ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's), klassieke reumaremmers (DMARD’s) of biologicals.

De medicijnen kunt u ophalen bij de hierin gespecialiseerde Apotheek Reade of bij uw eigen apotheek. Aanvullende informatie over de medicatie krijgt u via de apothekersassistente en de reumaverpleegkundige. Uitleg over de verschillende medicijnen vindt u ook hier.

Zorgpad SpA met wetenschappelijk onderzoek

De medische gegevens die worden vastgelegd tijdens uw behandeling (de vragenlijsten, gewrichtsonderzoek, bloedonderzoek en röntgenfoto’s) kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, uiteraard zodanig dat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot uw persoon. Daarnaast wordt u toestemming gevraagd om op enkele momenten dat er reeds bloed afgenomen wordt, extra buisjes bloed af te nemen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Of u nu deel neemt aan deze extra bloedafnames voor wetenschappelijk onderzoek of niet, de verdere behandeling is hetzelfde.

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor de actuele wachttijden.

Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren deel te nemen aan een revalidatietraject. Binnen Reade Revalidatie zijn er revalidatietrajecten gericht op verantwoord bewegen en het vinden van een goed evenwicht in uw leven om zo uw gezondheid te bevorderen.

Mogelijk wordt u gedurende uw behandeltraject doorverwezen naar Reade Revalidatie. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit team wordt u afhankelijk van het probleem begeleid door de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog. U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om een verwijzing vragen.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.

Waar vindt u meer informatie?