Systeemziekten

Systeemziekten zijn aandoeningen die ontstaan doordat het eigen afweersysteem het lichaam aanvalt (auto-immuunziekten). Hierbij zijn vaak meerdere organen en weefsels aangedaan. Voorbeelden van deze ziekten zijn Systemische Lupus Erythematodes (SLE), de ziekte van Sjögren en sclerodermie (systemische sclerose). Ook de de ziekte van Behçet valt onder de systeemziekten.

Systemische Lupus Erythematodes (SLE) is een auto-immuunziekte die de huid, gewrichten en interne organen kan aantasten. Het Syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte, waarbij vooral traan- en speekselklieren ontstoken raken. Hierdoor ontstaan droge ogen en een droge mond. Ook vermoeidheid en gewrichtsklachten komen vaak voor. Sclerodermie (systemische sclerose) is een ziekte waarbij het bindweefsel steeds stugger wordt. Bij de lokale vorm is alleen de huid aangetast. Bij de systemische vorm zijn meerdere organen betrokken. De Ziekte van Behçet is een chronische aandoening met ontstekingen die steeds terugkeren. Kenmerkend voor de ziekte zijn de zweertjes in de mond en op de geslachtsdelen. Ook in andere delen van het lichaam kunnen ontstekingen ontstaan. Omdat bij systeemziekten vaak meerdere organen betrokken zijn, verloopt de behandeling vaak in overleg met verschillende medisch specialisten.

Hoe herkent u de verschillende systeemziekten?

Bij systeemziekten kunnen verschillende soorten klachten optreden, afhankelijk van de betrokken orgaansystemen. Ook kunnen systeemziekten zich manifesteren door aspecifieke klachten, zoals koorts, gewichtsverlies of vermoeidheid. Bij SLE treden vaak huidafwijkingen en/of gewrichtsklachten op.

Bij de ziekte van Sjögren ontstaan droge ogen en een droge mond. Ook vermoeidheid en gewrichtsklachten komen vaak voor. Sclerodermie geeft vaak klachten van huidverstrakking en het fenomeen van Raynaud. Bij het Fenomeen van Raynaud vernauwen de bloedvaten in de vingers zich en verkleuren bij kou de vingers van wit naar blauw tot rood.De Ziekte van Behçet kenmerkt zich door zweertjes in de mond en op de geslachtsdelen. Ook in andere delen van het lichaam kunnen ontstekingen ontstaan.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

  • Reumatoloog

En mogelijk ook met de volgende professionals:

  • Reumaverpleegkundige
  • Radioloog
  • Podotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Maatschappelijk werk
  • Psycholoog

Klik hier voor een overzicht van al onze zorgprofessionals.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continu te verbeteren en levert kennis op die artsen en behandelaren helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor u. U kunt hieraan bijdragen door u aan te melden voor een onderzoek. Meer informatie vindt u hier.

Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren en doorverwijzen om deel te nemen aan een revalidatiebehandeling. In deze behandeling wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het hebben van uw ziekte op uw dagelijks functioneren. Reade helpt u om ondanks deze chronische aandoening door te gaan met uw leven. De revalidatiebehandeling richt zich op het actief aan de slag gaan met het verbeteren van uw dagelijks functioneren door middel van verantwoord bewegen en begeleiding bij het vinden van een goed evenwicht in uw leven.

Voor het deelnemen aan een revalidatiebehandeling is een verwijzing naar Reade Revalidatie nodig. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit revalidatieteam wordt u, afhankelijk van uw hulpvraag, begeleid door een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog.

U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige vragen door verwezen te worden voor revalidatiebehandeling.

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor het actuele overzicht.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.