Jeugdreuma (JIA)

Een andere naam voor jeugdreuma is Juveniele Idiopathische Artritis, afgekort JIA. Jeugdreuma is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen tot het zestiende levensjaar. U herkent jeugdreuma door langdurige ontsteking van één of meer gewrichten. Een belangrijke complicatie is de oogontsteking (uveitis) die bij deze ziekte kan optreden.

Er zijn verschillende vormen van jeugdreuma, onderverdeeld in drie hoofdgroepen. In de meest voorkomende vorm zijn één of een paar gewrichten ontstoken. Vaak gaat het dan om de knie, elleboog of enkel. Bij de tweede variant zijn vijf of meer gewrichten ontstoken. Vaak worden dan de gewrichten in de handen en voeten getroffen. Een derde vorm is systemische jeugdreuma. Deze komt vooral voor bij jonge kinderen. Naast ontstoken gewrichten heeft het kind ook last van spierpijn, hoge koorts en vlekken op de huid.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens de behandeling krijgt u / uw kind te maken met een:

 • Kinderarts-reumatoloog en afhankelijk van de leeftijd een Reumatoloog
 • Reumaverpleegkundige

En mogelijk ook met de volgende professionals:

 • Radioloog
 • (Kinder) revalidatie-arts
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werk
 • Podotherapeut
 • Apotheek medewerkers
 • Laboratorium medewerkers

Welk behandeltraject doorloopt u of uw kind?

Hieronder leest u welke fases u / uw kind doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt/ uw kind heeft een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist gekregen. Een eerste afspraak met een gespecialiseerde kinderarts-reumatoloog maakt u via Reade.nl of telefonisch via 020 589589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek aan Reade. Plan hier uw eerste bezoek aan onze locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de kinderarts-reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de kinderarts-reumatoloog. Het kan zijn dat u gezien wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een kinderarts-reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de kinderarts-reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de kinderarts-reumatoloog wat er aan de hand is. Bij het vermoeden op jeugdreuma /JIA zal er aanvullend laboratorium onderzoek en beeldvormend onderzoek worden gedaan zoals echografie of röntgenfoto’s. Soms wordt ook aanvullend een MRI gemaakt. Ook wordt een consult bij de oogarts aangevraagd om een eventueel bijkomende oogontsteking uit te sluiten. Afhankelijk van de symptomen en klachten wordt dan al gestart met pijn en ontsteking onderdrukkende medicijnen.

Behandeling

3-4 Weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de kinderarts-reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u en uw kind de uitslagen van de ingezette onderzoeken en of er wel of niet sprake is van jeugdreuma /JIA. Voor JIA bestaat nog geen genezende behandeling. De behandeling van JIA is er op gericht elke vorm van ziekteactiviteit (zoals gewrichtsontsteking, peesontsteking, oogontsteking) te onderdrukken en daarmee gewrichtsschade of oogschade op lange termijn te voorkomen. De behandeling richt zich ook op het verminderen van pijn, vermoeidheid en op het kunnen (blijven) deelnemen aan normale activiteiten als naar school gaan, sporten en afspreken met vrienden.

De behandeling van JIA bestaat uit een combinatie van het nemen van medicijnen (verschillende soorten pillen, soms met injecties of infusen) en het leren omgaan met de gevolgen van ontstoken pezen en gewrichten. Er is veel aandacht voor het passend maken van de therapie, zodat de patiënt het kan volhouden om langdurig medicijnen te gebruiken. Betrokkenheid van de ouders en de patiënt bij de besluitvorming over de therapie is heel belangrijk. Daarnaast is er veel aandacht voor adviezen hoe om te gaan met het hebben van jeugdreuma/JIA. Het is belangrijk dat kinderen zich ondanks de ziekte goed kunnen ontwikkelen en kunnen meekomen met leeftijdsgenoten. Als kinderarts-reumatoloog werken we intensief samen met reumaverpleegkundigen, de Reade apotheek en het Reade multidisciplinaire revalidatieteam voor kinderen en jongeren met .

De medicijnen geven we zolang als de ziekte actief is. Wanneer de ziekte voor een langere periode (6-12 maanden) niet actief meer is, wordt geprobeerd de medicijnen te verminderen en zo mogelijk te stoppen. Wanneer de ziekte daarna weer opvlamt, wordt gezocht naar de laagst mogelijke dosis van medicijnen die de ziekte onderdrukt. Ook daarna zal in een latere fase weer worden geprobeerd de medicijnen te verminderen en zo mogelijk te stoppen. De controles op de kinderreumatologie spreekuren gaan ook nadat de ziekte inactief is geworden, en de medicijnen zijn gestopt, nog enkele jaren door om de groei en ontwikkeling te vervolgen.

Voor de jongeren met JIA, waarbij de ziekte actief blijft, is er een transitie van zorg programma in samenwerking met de reumaverpleegkundigen en reumatologen voor een soepele overgang van zorg van de kinderarts-reumatoloog naar de volwassen Reumatologie. In Reade is er binnen de volwassen Reumatologie speciale aandacht in de spreekuren voor (jong)volwassenen met JIA.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continu te verbeteren en levert kennis op die artsen en behandelaren helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor u. U kunt hieraan bijdragen door u aan te melden voor een onderzoek. Meer informatie vindt u onder wetenschappelijk onderzoek reumatologie.

Welke voorlichtingsbijeenkomsten zijn er?

Voor de ouders en de kinderen en jongeren met Jeugdreuma/JIA vinden er in combinatie met het Reade multidisciplinaire revalidatie team voor Kinderen en Jongeren bij voldoende belangstelling voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven en is er mogelijkheid tot lotgenoten contact. Ook leerkrachten en begeleiders vanuit school of eerste lijns- behandelaren (zoals fysiotherapeuten) uit de buurt zijn welkom op deze voorlichtingsbijeenkomsten.

Welke speciale behandelmodules zijn er?

Er bestaat een intensieve samenwerking tussen de kinderarts-reumatologen, de (kinder)revalidatie-artsen en het multidisicplinaire revalidatie team voor kinderen en jongeren. Afhankelijk van de hulpvraag en bevindingen bij multidisicpliniar onderzoek wordt een op de patiënt afgestemd behandelprogramma opgesteld.

Wat zijn de wachttijden?

Indien de wachttijd langer is dan 3 weken en een eerdere afspraak gewenst is, kunnen verwijzers contact opnemen via: 020 242 11 00.

Jeugdreumarevalidatie

nog content

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.

Hoe herkent u jeugdreuma?

U herkent Jeugdreuma/JIA door langdurige ontsteking van één of meer gewrichten. Pezen kunnen bij JIA ook pijnlijk en gezwollen zijn (enthesitis). Ook lage rug- en heupklachten kunnen een eerste symptoom van JIA zijn. Een belangrijke complicatie is de oogontsteking (uveitis) die bij JIA kan optreden. De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek bij de dokter. Bloedonderzoek en foto’s kunnen daarbij helpen, maar er is niet een test beschikbaar waarmee je JIA kunt aantonen of uitsluiten.

 

Informatievideo's

Meer informatie over jeugdreuma en Reade vindt u hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over jeugdreuma (JIA) vindt u hier:

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van deze website. Wenst u meer informatie te ontvangen? Mail dan s.v.p. naar: communicatie@reade.nl