Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is en blijft nodig om onze medische zorg continu te verbeteren. Het levert kennis op die zorgprofessionals helpt te bepalen welke behandeling het beste is voor welke cliënt. Vragen uit de zorgpraktijk worden vertaald naar onderzoek en de onderzoeksresultaten vertalen we vervolgens weer naar de praktijk.

Het wetenschappelijk onderzoek binnen Reade is voornamelijk cliëntgebonden onderzoek. Het richt zich vooral op (vroeg)diagnostiek, evaluatie van nieuwe en bestaande behandelmethoden bij diverse ziektebeelden en diverse cliëntencategorieën en evaluaties van het effect van interventies. Het streven is om al het wetenschappelijk onderzoek in promotietrajecten onder te brengen en daarom promovendi het onderzoek te laten verrichten.

Daarnaast wil Reade zoveel mogelijk medewerkers in wetenschappelijke onderzoeksprojecten laten participeren. Intern wordt het wetenschappelijk onderzoek multidisciplinair uitgevoerd en vindt afstemming plaats tussen divisies en afdelingen om optimale synergie te bewerkstelligen.

Onderzoek binnen Reade verloopt langs twee programmalijnen, te weten Reumatologie en Revalidatie.

Hieronder vindt u meer informatie over de onderzoeken van de divisie Reumatologie per reumatische aandoening.