(Early) PsA: PsA Golimumab

Artritis psoriatica (PsA) een chronische ontstekingsziekte, die bij ca 1% van de bevolking voorkomt. Bij deze aandoening kunnen ontstekingen voorkomen in de gewrichten, pezen en de wervelkolom. Als de ontsteking niet overgaat, ontstaan er bij een deel van de patiënten ook blijvende beschadigingen aan de gewrichten. Behandeling is afhankelijk van de ernst van de aandoening met ontstekingsremmende pijnstillers, klassieke antireumatische medicijnen en soms met biologicals. Patiënten komen normaliter pas in aanmerking voor behandeling met biologicals, als de behandeling met klassieke antireumatische medicijnen niet aanslaat.

Waarom deze studie?

In dit onderzoek willen we bij patiënten met actieve artritis die in aanmerking komen voor behandeling met antireumatische medicijnen onderzoeken of met het toevoegen van een biological vanaf het begin de verschijnselen van de ziekte sneller en beter onder controle komen. Daarnaast kijken we of en hoe lang patiënten dit mogelijke voordeel houden. Hieronder leest u welke aanvullende onderzoeken en metingen er in het kader van dit onderzoek worden verricht.

Voor wie?

Voor patiënten die artritis psoriatica (PsA) hebben en die gaan starten met antireumatische medicatie (meestal methotrexaat). Alle patiënten zullen gewoon starten met methotrexaat. In deze studie zal de helft van de patiënten daarnaast starten met golimumab (Simponi) gedurende de eerste 5 maanden, de andere helft krijgt placebo. Of patiënten golimumab of placebo krijgen wordt per loting bepaald. Om het onderzoek zo zuiver mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt ook niet medegedeeld aan de patiënt of de dokter wat de uitkomst van de loting is. 

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Als u methotrexaat gebruikt, zult u regelmatig gecontroleerd moeten worden op de polikliniek in Reade. In het kader van dit onderzoek wordt u in één jaar tijd 7 x in de polikliniek gezien (normaal 4x). Dit is iets vaker dan gebruikelijker, maar dat geeft ons de mogelijkheid om de activiteit van de ziekte goed te controleren en u wordt extra goed onderzocht op mogelijke nadelen of bijwerkingen. Als u deelneemt aan dit onderzoek vragen wij u ook toestemming om extra bloed te mogen onderzoeken voor studiedoeleinden (dus meer bloedafnames dan tijdens een ‘gewone’ behandeling met methotrexaat.

Anders dan bij gebruikelijke zorg

De extra metingen in het kader van het onderzoek zijn:

 - Bloedonderzoek

Voor dit onderzoek zal er extra bloed worden afgenomen, het gaat in totaal om ongeveer 300 cc in een jaar tijd. Dit is nog altijd aanzienlijk minder dan de 500cc die een bloeddonor geeft bij een enkele donatie. De bloedafname zal gelijktijdig plaatsvinden met de reguliere bloedafname: u hoeft dus niet extra geprikt te worden. De extra bepalingen die worden verricht zijn een aantal merkstoffen (“biomarkers”)  die ons informatie geven over o.a. ontstekingsactiviteit en eiwitten. Ook zal er een kleine hoeveelheid materiaal worden opgeslagen om later aanvullende vraagstellingen mee te kunnen beantwoorden.

-  Vragenlijst voor het meten van ziekteactiviteit en dagelijks functioneren

Om een idee te krijgen over de algemene ziekteactiviteit, dagelijks functioneren en beperkingen die u ervaart in het dagelijks leven, zal aan u worden gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Het kost ongeveer 10 minuten om deze vragenlijsten in te vullen.

Het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek zal u extra tijd kosten wegens de extra polibezoeken en de aanvullende vragenlijsten en onderzoeken die worden verricht.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen met Dr. A.W.R. van Kuijk, reumatoloog, via research@reade.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntennummer Reade, uw telefoonnummer en de naam van de betreffende studie, PsA Golimumab.