Anakinra bij jicht

Volledige naam van de studie: Het effect van IL-1 inhibitie door anakinra in acute jicht

Patiënten met een acute jichtaanval zullen behandeld worden met anakinra (een IL-1 remmer) gedurende drie dagen. Daarna zal worden geloot naar verdere behandeling met anakinra of placebo tot 21 dagen.

Tijdens de behandeling zullen zowel de effecten van anakinra op de jichtaanval als de effecten op de vaatwand worden onderzocht.

Wat is het doel van het onderzoek?

Sommige patiënten met jicht kunnen de gebruikelijke medicatie voor een jichtaanval zoals ontstekingsremmende pijnstillers, corticosteroïden of colchicine niet gebruiken. Dit kan zijn vanwege bijwerkingen of contra-indicaties voor deze middelen. Hierdoor is het soms zeer moeilijk een acute jichtaanval goed te behandelen. Daarom willen wij deze patiënten met het middel anakinra behandelen. Anakinra is een geregistreerd geneesmiddel voor reumatoïde artritis en uit een aantal eerdere onderzoeken blijkt dat anakinra ook een zeer krachtig middel kan zijn om een acute jichtaanval te behandelen.

Tijdens behandeling met anakinra willen wij het volgende onderzoeken:

  1. Ten eerste willen wij bij alle patiënten die  deelnemen aan het onderzoek het effect van het geneesmiddel anakinra bestuderen. Hierbij wordt de vermindering van pijnklachten bij een acute jichtaanval gemeten.
  2. Daarnaast willen wij de invloed van behandeling met anakinra bestuderen op het  risico van hart- en vaatziekten.

Dit onderzoek is gerandomiseerd, dubbelblind en placebo-gecontroleerd. “Gerandomiseerd” wil zeggen dat het lot bepaalt welke behandeling u zult krijgen. “dubbel-blind” wil zeggen dat noch u noch de arts- onderzoeker gedurende de studie kennis heeft over welk middel u heeft gekregen. “Placebo” is een als geneesmiddel voorgeschreven middel dat geen werkzame bestanddelen bevat. 

Wie kunnen er deelnamen aan dit onderzoek?

Patiënten bij wie de diagnose jicht is gesteld, en die de gebruikelijke medicatie voor een jichtaanval zoals ontstekingsremmende pijnstillers, corticosteroïden of colchicine niet kunnen gebruiken. Dit kan zijn vanwege bijwerkingen of contra-indicaties voor deze middelen.

Wat houd meedoen aan dit onderzoek in?

Als u deelneemt aan dit onderzoek, zal u drie dagen lang het middel anakinra krijgen. Anakinra wordt onderhuids (subcutaan) toegediend. Na 3 dagen anakinra zal worden geloot tussen doorgaan met anakinra, waarbij u het middel in totaal 21 dagen gaat gebruiken, of verdergaan met placebo, wat betekent dat u nog 18 dagen verder gaat met placebo. Zowel de placebo als anakinra zullen dagelijks onderhuids worden toegediend en u zult hiervoor instructies ontvangen. U zult de medicijnen van de Reade-apotheek krijgen.

Het onderzoek bestaat uit drie bezoeken verspreid over in  totaal  21 dagen. Op het eerste bezoek (dag 1), het tweede bezoek (dag 7) en het derde bezoek (dag 21) zal er bloedafname plaatsvinden. Daarnaast zullen er bij deze bezoeken de onderstaande vaatmetingen verricht worden. Drie dagen na de start met anakinra wordt u gebeld om te  evalueren wat het effect is van anakinra op uw pijn.

Vaatmetingen en onderzoek van (micro)circulatie

Beoordeling van de microcirculatie vindt plaats met een microscoop, waarmee de kleine bloedvaten van de huid zichtbaar worden gemaakt. Er wordt gekeken naar de bloedvatverwijding in deze kleine vaten, nadat eerst een bloeddrukmanchet rond de basis van de derde en vierde vinger gedurende 4 minuten opgeblazen is geweest. Daarnaast vindt een onderzoek met (ongevaarlijk) laserlicht plaats, waarmee de dieper in de huid gelegen bloedstroom kan worden gemeten. Daarna wordt m.b.v. geluidsgolven (echo-onderzoek) de slagader van de bovenarm in beeld gebracht. De bovenstaande onderzoeken zullen in totaal ongeveer twee uur duren.