Behcet

Waarom deze studie?

Het doel van het onderzoek is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Op welke manier verloopt de ziekte van Behçet bij mensen die in Nederland wonen, in vergelijking tot mensen die wonen in Turkije en de Verenigde Staten (New York). Voorbeeld vragen zijn: Hoeveel mensen met de ziekte van Behçet hebben oogontstekingen gehad? Welke behandeling werd hiervoor gegeven?
  • Een tweede doel van het onderzoek is uit te zoeken welke invloed de ziekte van Behçet heeft op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven (met behulp van vragenlijsten).
  • Het derde doel is de genetische achtergrond van de ziekte van Behçet beter te begrijpen.

 Voor wie?

  • Patiënten waarbij aan de ziekte van Behçet wordt gedacht als mogelijke verklaring van de klachten.
  • Patiënten met een reeds gediagnosticeerde ziekte van Behçet, bijvoorbeeld in het kader van een “second opinion”.

 Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

  1. U komt een keer langs op de polikliniek reumatologie op locatie Dr. Jan van Breemenstraat, dit bezoek duurt ongeveer een uur. Dan wordt uw medische voorgeschiedenis vastgelegd (uw klachten worden doorgenomen), u wordt lichamelijk onderzocht, ook worden bloedonderzoek en urineonderzoek verricht. Er worden maximaal 14 buisjes extra bloed afgenomen voor onderzoek. Uw gegevens worden vanwege het onderzoek (anoniem) in een database opgeslagen. U vult diverse vragenlijsten in.
  2. Als het medisch gezien nodig is krijgt u een verwijzing naar een gespecialiseerde oogarts van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 
  3. Verder krijgt u, als dat medisch gezien nodig is, een verwijzing naar de huidarts (dermatoloog). Dr. G. Piskin van het Boven IJ ziekenhuis zal uw huid bekijken en de pathergietest bij u doen. Zij is zeer gespecialiseerd in de huidbeelden en de pathergietest bij patiënten met de ziekte van Behçet.

Voor patiënten die komen met de vraag of zij de ziekte van Behçet hebben, dan worden de uitslagen en diagnose bij het tweede bezoek (eventueel  telefonisch) besproken.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen over de studie? Dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaresse van de uitvoerend arts van dit onderzoek, Latifa Atmani. De uitvoerend arts is dr. F. Turkstra, reumatoloog. Latifa is bereikbaar via behcet@reade.nl of via telefoonnummer 020 - 242 16 42. Via deze weg kunt zich ook opgeven.

U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig om deel te kunnen nemen aan deze studie.