Early SpA

Het early spa-cohort is een onderzoek bij mensen met een spondylartropathie. Spondylartropathie is een verzamelnaam voor reumatische aandoeningen die veelal gepaard gaan met rugpijnklachten. Deze rugklachten worden veroorzaakt door ontstekingen van de gewrichten in de wervelkolom. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ziekte van Bechterew (of een voorstadium daarvan), rugpijnklachten bij artritis psoriatica, ontstekingsziekten van de darm (colitis ulcerosa of de ziekte van crohn) of reactieve artritis.

Wat is het doel van Early spa-cohort?

Graag willen wij meer te weten komen over de factoren die in de vroege fase van bovengenoemde aandoeningen iets kunnen zeggen over het toekomstige ziekte-beloop/ernst. Dit is van belang voor het bepalen van de juiste en/of intensievere behandeling van patiënten.

Wie kunnen deelnemen aan dit onderzoek?

Patiënten met spondylartropathie die onder behandeling zijn bij reade. Patiënten die deelnemen aan het onderzoek zullen gedurende minimaal vijf jaar, jaarlijks eenmaal onderzocht worden, te beginnen in het jaar waarin de diagnose wordt gesteld. Het jaarlijks terugkerend onderzoek omvat een reumatologisch en algemeen lichamelijk onderzoek, het invullen van vragenlijsten, bloedonderzoek, ecg (hartfilmpje) en eens in de twee jaar een botdichtheidmeting en röntgenfoto’s van de wervelkolom en het bekken. Uitkomsten van de onderzoeken zullen worden overlegd met de behandelend reumatoloog en derhalve bijdragen aan een zo goed mogelijke controle van uw ziekte en behandeling.

Vragen over deze studie of wilt u graag deelnemen?

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met reade via research@reade.nl . U kunt zich voor dit onderzoek aanmelden bij uw behandelend reumatoloog.