Invloed van onbewuste en bewuste opvattingen van artsen en patiënten op het gebruik van reumamedicatie en klinische uitkomsten (beliefs studie)

Waarom deze studie?

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de onbewuste en bewuste opvattingen (oftewel impliciete en expliciete opvattingen) over reumamedicatie bij patiënten met reumatoïde artritis en bij reumatologen. We willen onderzoeken of deze opvattingen invloed hebben op het innemen/toedienen van de reumamedicatie (therapietrouw), het dagelijks functioneren en de ziekteactiviteit.

Voor wie?

Mensen die langer dan 12 maanden geleden de diagnose reumatoïde artritis hebben gekregen komen in aanmerking voor dit onderzoek, ouder zijn van 18 jaar en onder behandeling zijn van een reumatoloog van Reade

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Deelname aan dit onderzoek is altijd op vrijwillige basis en er wordt niets aan uw medicatie veranderd. U dient uw medicatie in te nemen zoals u dat altijd doet. Bij eventuele deelname duurt het onderzoek afhankelijk van uw vervolgconsult 3 tot 9 maanden. De metingen zullen alleen plaatsvinden als u een afspraak heeft bij uw reumatoloog. Daarom is het niet nodig om extra naar Reade te komen.

Indien u deelneemt aan het onderzoek wordt het eerstvolgende consult met uw arts/reumatoloog opgenomen (alleen geluidsopname, geen video-opname). De gesprekken worden opgenomen, zodat achteraf kan worden nagegaan wat er besproken is. Deze opnames worden anoniem opgeslagen. Daarnaast wordt er bij de vervolgafspraak (tweede meting) een extra buisje bloed afgenomen (geen extra prikmoment) als u methotrexaat gebruikt. Voor het onderzoek vragen wij u ook om vragenlijsten in te vullen en een test op de computer te doen. Er zijn geen extra bezoeken aan de arts/reumatoloog of het ziekenhuis nodig. De tijd die u ongeveer nodig heeft om vragenlijsten in te vullen en de test op de computer te doen is 1 uur. Het uur dat u aan tijd kwijt bent is verspreid over 2 meetmomenten (ongeveer 40 minuten extra voor bezoek 1 en ongeveer 20 minuten voor bezoek 2). Deelname aan het onderzoek brengt geen extra risico’s met zich mee.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

Bij vragen en/of behoefte aan extra informatie kunt u contact opnemen met Renske Hebing via 020 - 242 19 50, r.hebing@reade.nl. Mocht u een onafhankelijk arts willen raadplegen, dan kunt u contact opnemen met dr. R.M. Thurlings (reumatoloog in het Radboud UMC, telefoonnummer 024 361 6501).