Lareb Monitor biologische geneesmiddelen

De monitor wordt uitgevoerd om nieuwe kennis over mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van biologische medicijnen te krijgen en om eventuele verschillen bij het gebruik snel te kunnen herkennen.

Voor wie?

Deelname aan dit onderzoek is alleen mogelijk voor mensen van 18 jaar en ouder.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Als u meedoet aan de Monitor Biologische Medicijnen vult u elke twee maanden een vragenlijst in op internet. Nadat u zich voor de monitor geregistreerd heeft, krijgt u telkens per mail een uitnodiging als de volgende vragenlijst ingevuld kan worden.  De laatste wordt in oktober 2018 voor u klaar gezet. De vragen gaan over het biologische medicijn dat u gebruikt, de reden waarvoor u het gebruikt en of u bijwerkingen heeft ervaren. Wij vragen ook om het batchnummer van het gebruikte medicijn te noteren en in te vullen. Informatie die u in een eerdere vragenlijst heeft ingevuld wordt bewaard en weer aan u getoond in een volgende vragenlijst.

De resultaten van deze monitor worden gebruikt voor de ontwikkeling van een model en opzet van  een landelijke monitor voor biologische geneesmiddelen. Mocht er nieuwe en belangrijke kennis over bijwerkingen beschikbaar komen dan informeren wij zorgverleners en geneesmiddelautoriteiten hierover. Deze informatie maken wij ook voor het publiek toegankelijk op onze website www.lareb.nl.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevr. R.C.F. Hebing, poliklinisch apotheker, telefonisch te bereiken op 020 - 242 19 50 of per e-mail via apotheek@reade.nl. U kunt ook contact opnemen met dhr. M.T. Nurmohamed, reumatoloog, telefonisch te bereiken op 020 – 242 18 01 of per research@reade.nl.