Preventieonderzoek RA

Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele nieuwe inzichten en plannen bij het begin van de ziekte chronische gewrichtsreuma (ook ‘reumatoïde artritis’ genoemd, of kortweg RA). Een tijd geleden is er bij Reade Reumatologie te Amsterdam wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vroegste beginfase van de ziekte. Zoals u wellicht in de media hebt gelezen of gezien, is hierbij gevonden dat de helft van de mensen die later gewrichtsreuma ontwikkelen, al gemiddeld 5 jaar voor het begin van de klachten sporen van reuma in het bloed hebben. Daaruit volgt dat mensen met deze sporen van reuma (reuma-antistoffen) een verhoogde kans hebben om later ook gewrichtsreuma te krijgen. Hoe groot deze kans echter precies is, weten we nog niet.

Wat is het Preventieonderzoek RA?

Patiënten met gewrichtsreuma worden steeds vroeger behandeld met medicijnen om schade door de reuma te voorkomen, tegenwoordig soms al bij het eerste bezoek aan de reumatoloog. De volgende vraag die dan opkomt, is of iemand beter af is als de behandeling nog eerder begint, voordat de gewrichten echt ontstoken zijn. We zouden echter alleen patiënten willen behandelen die een hoge kans hebben op het ontstaan van gewrichtsreuma. Om deze kans preciezer in te kunnen schatten is een onderzoek nodig met mensen die wel reuma-antistoffen hebben maar nog geen ontstoken gewrichten. Die situatie treedt vooral op bij bloedverwanten van patiënten met gewrichtsreuma. Deze mensen hebben door hun erfelijke aanleg al een licht verhoogde kans om gewrichtsreuma te krijgen. Die kans wordt nog iets groter wanneer ook reuma-antistoffen aanwezig zijn in het bloed.

Wie kunnen deelnemen aan dit onderzoek?

Op dit moment is er in Reade in samenwerking met het AMC en het VUmc een onderzoek gaande waarbij mensen met reuma-antistoffen maar zonder ontstoken gewrichten gevolgd worden om te zien of en wanneer gewrichtsreuma ontstaat. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen met gewrichtsklachten en antistoffen in het bloed. Of er antistoffen aanwezig zijn kunnen wij alhier testen als u zich aanmeldt. Als deze antistoffen aanwezig zijn, is de kans op het ontstaan van gewrichtsreuma dus verhoogd en kunt u meedoen met het onderzoek. U zal dan door een arts worden gezien die controleert of er gewrichtsreuma ontstaat.

Daarnaast kunt u ook meedoen aan het onderzoek indien er door de huisarts reuma-antistoffen in het bloed zijn aangetoond en u al dan niet gewrichtsklachten heeft. Ook voor deze groep geldt dat ze alhier nogmaals getest zullen worden en dat er controle op gewrichtsreuma plaatsvindt.

Aanmelden?

Als uw interesse gewekt is, kunt u informatie voor studiedeelnemers opvragen bij Reade (zie onderstaand adres) via preventiestudie@reade.nl 

Contact

Mw. drs. L. van Boheemen, arts-onderzoeker Reade. locatie Dr. Jan van Breemenstraat Dr. Jan van Breemenstraat 2 1056 AB Amsterdam
E-mail: preventiestudie@reade.nl

Wordt dit onderzoek gesubsidieerd?

Ja, dit onderzoek wordt gesubsidieerd door de overheid, ZonMw: Zorgonderzoek Nederland - Medische Wetenschappen. Het onderzoek zelf is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het Slotervaartziekenhuis, BovenIJ Ziekenhuis en Reade.