PsA Apremilast

Waarom deze studie?

Artritis psoriatica (PsA) een chronische ontstekingsziekte, die bij 1% van de bevolking voorkomt. Apremilast is een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor de behandeling van PsA. Apremilast onderdrukt de ontsteking door de activiteit van PDE4 (fosfodiesterase 4) af te remmen. PDE4 is een enzym dat van nature voorkomt in ontstekingscellen. Door behandeling met apremilast vermindert de activiteit van PDE4, waardoor de ontsteking afneemt en de klachten verminderen of verdwijnen. Ook zijn er aanwijzingen dat apremilast positieve effecten heeft op het hart en de bloedvaten en op factoren die hiermee samenhangen. In dit onderzoek willen we deze effecten van apremilast onderzoeken. Hieronder leest u welke aanvullende onderzoeken en metingen er in het kader van dit onderzoek worden verricht.

Voor wie?

Voor patiënten die artritis psoriatica (PsA) hebben en die door hun reumatoloog het medicijn apremilast (Otezla) voorgeschreven hebben gekregen.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Als u apremilast gebruikt, zult u regelmatig gecontroleerd worden op de biopoli in Reade. Deze controlebezoeken vinden plaats als onderdeel van de zorg, dus ook als u niet deelneemt aan dit onderzoek. De extra metingen die bij dit onderzoek horen zullen, waar mogelijk, worden gecombineerd met de reguliere bezoeken. Als u deelneemt aan dit onderzoek zullen er tijdens 3 bezoekmomenten, namelijk de eerste visite en tijdens de visites na 6 maanden en 1 jaar extra metingen plaatsvinden.

Anders dan bij gebruikelijke zorg

De extra metingen in het kader van het onderzoek zijn:

 - Bloedonderzoek

Voor dit onderzoek zullen een aantal extra buizen bloed worden afgenomen, het gaat in totaal om ongeveer 20 cc. De bloedafname zal gelijktijdig plaatsvinden met de reguliere bloedafname: u hoeft dus niet extra geprikt te worden. De extra bepalingen die worden verricht zijn een aantal merkstoffen (“biomarkers”)  die ons informatie geven over de bloedvaten. Ook zal er een kleine hoeveelheid materiaal worden opgeslagen om later aanvullende vraagstellingen mee te kunnen beantwoorden.

-  Vragenlijst voor het meten van ziekteactiviteit en dagelijks functioneren

Om een idee te krijgen over de algemene ziekteactiviteit, dagelijks functioneren en beperkingen die u ervaart in het dagelijks leven, zal aan u worden gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Het kost ongeveer 10 minuten om deze vragenlijsten in te vullen.

 - cIMT meting (echo van de halsslagaders)

Met het echo-onderzoek kan nauwkeurig worden gemeten of en hoeveel aderverkalking in de halsslagader is opgetreden. Het onderzoek duurt 15-30 minuten, hierbij ligt u op een onderzoekstafel. De onderzoeker smeert eerst een gel op uw hals, dit is nodig om zo goed mogelijk contact te krijgen en de eventuele vernauwing in beeld te krijgen. Over het algemeen voelt u niets van een echografie. De zender/ontvanger geeft druk op het deel van uw lichaam dat onderzocht wordt. Het is onschadelijk voor uw lichaam.

- DXA scan

Voordat u start met apremilast en na 6 maanden en 1 jaar zal een DXA scan gemaakt worden om uw lichaamssamenstelling te meten, om zo een indruk te krijgen van de vetverdeling van het lichaam. Dit onderzoek vind plaats in Reade.

 - DECT scan

U zult twee keer een dual-energy CT (DECT) scan ondergaan. Dit is een uitgebreidere vorm van de ‘gewone’ CT scan. We gebruiken deze scan om extra informatie te verkrijgen over of en hoeveel aderverkalking er is opgetreden in de lichaamsslagader. Dit onderzoek vindt plaats in het VUmc of AMC en duurt ongeveer 30 minuten

Het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek zal u extra tijd kosten wegens de aanvullende onderzoeken die worden verricht. Bij het maken van de DXA-scan en de DECT scan komt straling vrij. De extra straling die u hiermee ontvangt bedraagt ongeveer 10 mSv. In normale omstandigheden ontvangt iedere Nederlander ongeveer 2,0 tot 2,5 mSv per jaar door de natuurlijke straling uit het heelal. De extra straling valt binnen de normen die in ons land voor deze vorm van extra stralenbelasting gelden.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen met Mw. Drs. M. Heslinga, arts onderzoeker via research@reade.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntennummer Reade, uw telefoonnummer en de naam van de betreffende studie, PsA Apremilast.