PsABIO

Waarom deze studie?

De PsABIO studie wordt gedaan om de lange termijn effecten van behandeling met anti-TNF en ustekinumab, toekomstig gebruik en de impact van artritis psoriatica op het leven van de patiënt beter te bergrijpen.

Voor wie?

Iedereen met artritis psoriatica die gaat starten met een biological (anti-TNF of ustekinimab), of gaat switchen naar een andere biological (anti-TNF of ustekinimab).

Wat houdt de studie in?

Voor deze studie worden patiënten drie jaar gevolgd. Het enige wat u als patiënt extra moet doen is ieder half jaar een extra vragenlijst in te vullen. Ook kunnen er tijdens het bezoek aan de arts wat meer vragen gesteld worden over uw klachten.

Nog vragen over de studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen met mw. drs. A. Blanken, onderzoeker via research@reade.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntnummer Reade en de naam van de betreffende studie, PsABIO.