Statine studie (STAPRA onderzoek)

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben een bepaalde vorm van reuma. Hoewel deze ziekte tegenwoordig goed kan worden behandeld met geneesmiddelen, moeten de meeste patiënten langdurig geneesmiddelen gebruiken met ook een kans op bijwerkingen. Nog beter zou zijn als we reuma kunnen voorkomen.

Waarom deze studie?

Deze studie is om te beoordelen of we reuma kunnen uitstellen of voorkomen door middel van Atorvastatine (een cholesterolverlager met ook ontstekingsremmende eigenschappen). Tevens is bekend dat personen met reumatoïde artritis (RA) twee maal zoveel kans op hart- en vaatziekten. Ook is bekend dat patiënten met RA een afwijkend vetspectrum in het bloed hebben, wat ook een risicofactor is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Dit afwijkende vetspectrum is vaak al een aantal jaar aanwezig voor de diagnose RA gesteld wordt. Omdat Atorvastatine het vetspectrum verbetert, zullen wij ook onderzoeken of het aantal hart- en vaatziekten afneemt.

Voor wie?

Deze studie zal uitgevoerd worden bij mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van reumatoïde artritis (RA). Dit wil zeggen dat zij wel antistoffen in het bloed en eventueel ook gewrichtspijn hebben, maar (nog) geen ontstoken gewrichten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 5 tot 6 op de 10 patiënten die deze antistoffen in het bloed hebben binnen 2 jaar RA ontwikkelen.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Deze studie is een gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek. Dit wil zeggen dat de helft van de patiënten Atorvastatine (het echte medicijn) krijgt en de andere helft een placebo (een nep middel). ‘Dubbelblind’ wil zeggen dat zowel u als de arts niet weet welk middel u heeft gekregen. ‘Gerandomiseerd’ wil zeggen dat het lot bepaalt of u Atorvastatine krijgt of een placebo. De studie duurt 4 jaar, waarvan u 3 jaar elke dag de medicatie inneemt. Tijdens de behandeling wordt u 3-maandelijks in het 1e jaar en daarna 6-maandelijks gecontroleerd.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

U kunt contact opnemen met Mw. Drs. L. van Boheemen, arts onderzoeker via statinestudie@reade.nl; onder vermelding van uw naam, geboortedatum en/of patiëntennummer Reade, uw telefoonnummer en de naam van de betreffende studie, STAPRA studie.