Therapietrouw bij biologicals (biological adherence)

Waarom deze studie?

Bij de behandeling van reumatoïde artritis spelen geneesmiddelen een belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk dat de geneesmiddelen volgens het voorschrift van de dokter worden ingenomen. Echter, uit onderzoek blijkt dat mensen het soms lastig vinden om hun geneesmiddelen precies volgens voorschrift van de arts in te nemen. Soms worden geneesmiddelen vergeten of bewust niet ingenomen. Dit wordt ook wel “therapieontrouw” genoemd. Als patiënten therapieontrouw zijn heeft dit nadelige effecten op de werkzaamheid van de geneesmiddelen. Met dit onderzoek willen we kijken of we de therapieontrouw kunnen verminderen.

Voor wie?

Startende biological gebruikers (incl switchers) die de diagnose Reumatoïde Artritis hebben gekregen van een reumatoloog en ouder zijn dan 18 jaar.

Wat betekent deze studie indien u wilt deelnemen?

Als u meedoet aan het onderzoek betekent dit dat u op basis van loting wordt ingedeeld in een groep die de reumamedicatie met een speciale naaldencontainer krijgt of in de groep die de medicatie met de normale container krijgt. Beide groepen worden uitgenodigd om voor het bezoek aan de reumatoloog een gesprek te hebben bij de apotheek over de voorgeschreven geneesmiddelen. Zoals altijd zal er ook bloed worden afgenomen voordat u naar de reumatoloog gaat.

Als u meedoet aan dit onderzoek, zal uw gebruik van reumamedicatie gedurende een periode van 12 maanden worden bijgehouden. In die periode zult u 4 maal een extra afspraak krijgen bij de apotheek voorafgaand aan het bezoek bij de reumatoloog. Deze extra bezoeken zullen plaatsvinden na 3, 6, 9 en 12 maanden en duren elk 1 uur. De totale duur van het onderzoek zal voor u 1 jaar zijn.

Nog vragen over deze studie of wilt u graag meedoen?

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker, mw. M Heslinga (tel 020 – 242 18 09) of apotheker/onderzoeker mw. R. Hebing (020 – 242 19 50 en apotheek@reade.nl). Mocht u met een arts willen spreken die niet betrokken is bij de uitvoering van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met dr. D. van Schaardenburg, reumatoloog, (tel. 020 – 242 16 01)