Klinische revalidatie

Reade biedt mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. Op deze pagina vindt u een overzicht van ons klinische behandelaanbod. Wanneer u klinisch revalideert verblijft u bij Reade. Bij poliklinische revalidatie gaat u na de behandeling weer naar huis. 

Het doel van de revalidatiebehandeling is dat u uw leven weer zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. Deze behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten.

Afasieteam

C

CIMT (Constraint Induced Movement Therapy)

E

Elektrostimulatie

I

INR (Intensieve Neurorevalidatie)

R

Revalideren na amputatie
Revalideren na dwarslaesie

Revalideren na hartklachten
Revalideren bij neuromusculaire aandoeningen (NMA)
Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel