Poliklinische revalidatie

Reade Revalidatie biedt mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. Op deze pagina vindt u een overzicht van ons poliklinische behandelaanbod. Wanneer u poliklinisch revalideert gaat u na de behandeling weer naar huis. Bij klinische revalidatie verblijft u bij Reade. 

Het doel van de revalidatiebehandeling is dat u uw leven weer zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. Deze behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten.

A

Afasieteam

C

CIMT (Constraint Induced Movement Therapy)

E

Elektrostimulatie

H

Hersenletselrevalidatie

I

INR (Intensieve Neurorevalidatie)

P

PCR (Poliklinische Cognitieve Revalidatie)

R

Revalideren na amputatie
Revalideren na dwarslaesie

Revalideren na hartklachten
Revalideren bij neuromusculaire aandoeningen (NMA) 
Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel