Cerebrale parese (CP)

Cerebrale Parase (CP) is een bewegingsstoornis vanuit de hersenen. Letterlijk vertaald betekent CP hersenverlamming. Het geeft aan dat een deel van de hersenen door een beschadiging niet of anders functioneert dan normaal. CP is de meest voorkomende oorzaak van fysieke beperkingen bij kinderen in Nederland, een kwart van alle kinderen in de kinderrevalidatie valt binnen de definitie CP. De bewegingsstoornis uit zich op heel verschillende manieren, waarbij er ook combinaties van uitingsvormen mogelijk zijn. Gewoonlijk doen de eerste verschijnselen zich voor de leeftijd van 18 maanden voor. Kinderen met CP bereiken vaak pas laat ontwikkelingsmijlpalen zoals omrollen, zitten, kruipen, glimlachen of lopen. Symptomen die kunnen optreden bij CP zijn o.a. spasticiteit, onwillekeurige bewegingen, problemen met lopen of andere bewegingen, moeite met slikken en spraakproblemen.

Reade neemt deel aan CP-Net. Het CP-Net streeft ernaar dat alle mensen met een zorgvraag op het gebied van CP in de eigen regio volgens de laatste stand van zaken kunnen worden behandeld.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Op welke locaties kunt u terecht?

  • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)

Scholen:

  • Locatie Drostenburg
  • Locatie Orion college-west (Cluster 3/4)
  • Locatie De Parel

Kinderdagcentra:

  • Locatie Kinderdienstencentrum Nifterlake (Stichting Ons Tweede Huis)
  • Locatie Kinderdagcentrum Stichting Omega

Bekijk onze locaties.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat u uw leven weer zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten.

Waar vindt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over cerebrale parese naar:

Patiëntenverenigingen

Links

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van deze website; dit overzicht is nog niet compleet. Heeft u vragen? Mail dan s.v.p. naar: communicatie@reade.nl

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.