Chronische pijn

Heeft u last van pijn die nooit meer weg lijkt te gaan? En belemmert deze pijn u in uw dagelijkse bezigheden? Dan wordt er gesproken over chronische pijn. Dit is verklaarde of onverklaarde pijn die langer dan 3 maanden duurt en niet overgaat met medicatie of therapie. Vaak is er geen duidelijke medische oorzaak (meer) aan te wijzen voor de pijnklachten. Zo kan iemand veel last van rugpijn hebben, zonder dat er door middel van onderzoek aantoonbaar letsel wordt aangetroffen. Soms wordt er door onderzoek wel een afwijking of letsel aangetoond, maar is dit geen afdoende verklaring voor de ernstige mate waarin de pijn wordt ervaren. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen in Europa last heeft van chronische pijn. Veel voorkomende diagnoses zijn: chronisch pijnsyndroom, Fibromyalgie, chronische lage-rugklachten, chronische regionale pijn, chronische wijdverspreide pijn, gegeneraliseerde pijn, chronische aspecifieke pijn en chronische whiplashklachten.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. Na voorlichting en screening kan de indicatie voor pijnrevalidatie gesteld worden. U krijgt dan de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Om van de pijn af te komen, hebben mensen vaak veel geprobeerd. Denk aan het slikken van pijnstillers en het volgen van fysiotherapie / manuele therapie of alternatieve behandelingen. Soms zien mensen pijnrevalidatie als laatste redmiddel. Het is daarom belangrijk dat u van te voren weet of een pijnrevalidatie behandeling bij u past. 

In eerste instantie richt de pijnrevalidatie zich op verbetering van uw dagelijks leven. Het doel van de revalidatie is het optimaliseren van de omstandigheden voor herstel, door middel van het doorbreken van de gevolgen van de klachten. Met andere woorden, de kans zo groot mogelijk maken dat uw lichaam (geheel of gedeeltelijk) tot herstel kan komen. Dit vanuit de veronderstelling dat herstel van de klacht (waaronder pijn) plaats kan vinden als de omstandigheden daarvoor optimaal worden gemaakt.

Bij veel mensen treedt na verloop van tijd klachtenvermindering op. Aangezien het ontstaan van chronische pijn complex is en er vaak geen duidelijke (medische) oorzaak (meer) aan te wijzen is, kunnen we afname van de pijn door pijnrevalidatie niet garanderen. Om er zeker van te zijn dat ons behandeltraject geschikt voor u is, nodigen wij u na aanmelding eerst uit voor de verplichte voorlichtingsbijeenkomst.
> Lees hier meer over deze verplichte bijeenkomst.

U komt in aanmerking voor pijnrevalidatie wanneer u:

 • U langer dan 3 maanden pijn heeft.
 • U whiplashklachten heeft die langer dan 6 maanden bestaan.
 • De pijnklachten zich in het bewegingsapparaat bevinden
 • De pijnklachten op de voorgrond staan.
 • U al dingen heeft geprobeerd om van de pijn af te komen, zoals het gebruiken van pijnmedicatie of behandeling bij de pijnpoli; het volgen van fysiotherapie / manueel therapie of alternatieve behandelingen.
 • U de Nederlandse taal beheerst. 

U komt niet in aanmerking wanneer u:

 • Vermoeidheidsklachten heeft zonder pijn.
 • Gediagnosticeerde conversie heeft of functionele klachten.
 • De wens hebt voor verdere diagnostiek (zoals MRI onderzoek).
 • De wens heeft voor een behandeling gericht op pijnbestrijding.
 • De Nederlandse taal niet beheerst. 
 • Jonger bent dan 18 jaar (kijk op de website bij chronische aspecifieke pijn bij kinderen/jongeren) of ouder dan 70 jaar.

In de volgende situaties kunt u mogelijk niet in behandeling komen:

 • Als u eerder een pijnrevalidatieprogramma hebt doorlopen zonder duidelijk effect.
 • Als bij u psychiatrische klachten op de voorgrond staan.
 • Als er sprake is van verslaving.
 • Als u zwanger bent.

Hoe ziet het aanmeldproces er uit?

Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die onze voorlichtingsbijeenkomst bezoekt ook daadwerkelijk in behandeling komt. Daarom hebben wij het aanmeldingstraject in verschillende fases opgedeeld.

Fase 1: aanmeldfase
U of uw verwijzer meldt u aan voor een pijnrevalidatie behandeling. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de verplichte voorlichtingsbijeenkomst. 

Fase 2: voorlichtingsfase
Na de voorlichtingsbijeenkomst weet u wat pijnrevalidatie is en heeft u een indruk van hoe de behandeling bij Reade eruit ziet. U maakt de keuze of u wel of niet door wilt gaan met de behandeling. Het is goed mogelijk dat u na de bijeenkomst besluit dat onze behandeling niet voor u geschikt is.  

Fase 3: beoordelingsfase
Als u na de voorlichtingsbijeenkomst besluit om door te gaan, ontvangt u binnen een paar werkdagen een online vragenlijst. U vult deze vragenlijst in en stuurt de ingevulde lijst terug naar Reade. De revalidatiearts beoordeelt uw testresultaten. Afhankelijk van deze beoordeling ontvangt u een uitnodiging voor een screenings dag of een beoordelingsgesprek.

Fase 4: screeningsdag of beoordelingsgesprek
De screenings dag bestaat uit een gesprek met een revalidatiearts en een psycholoog. Daarnaast neemt ons klinimetrie lab verschillende testen bij u af. Na deze dag wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het behandeltraject. Wordt u uitgenodigd voor het beoordelingsgesprek dan heeft u één gesprek met onze revalidatiearts. Na dit gesprek kan worden besloten dat u alsnog een screenings dag krijgt of dat ons behandeltraject niet  voor u geschikt is.

Wanneer u alle fasen heeft doorlopen en tijdens de screeningsdag hoort dat u bij Reade in behandeling komt, betekent dit dat u 'Pijnrevalidatie Basis' gaat volgen. Dit programma duurt ongeveer 12 - 14 weken. Afhankelijk van uw ervaringen tijdens Pijnrevalidatie Basis en uw hulpvraag gaat u na de Basis door met Pijnrevalidatie Vervolg of stopt u met de behandeling. De duur van Pijnrevalidatie Vervolg is afhankelijk van uw hulpvraag en behandeldoelen. Uw behandeling vindt voornamelijk plaats in groepsvorm, maar er vinden ook individuele gesprekken plaats.

Locatie: De behandelingen vinden plaats op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Op welke locaties kunt u terecht?

Gespecialiseerde behandelteams van Reade vindt u op de volgende locaties:

 • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)
 • Netwerklocatie Zaans Medisch Centrum (polikliniek)
 • Netwerkziekenhuis Ziekenhuis Amstelland (polikliniek)

Bekijk onze locaties.

Wat is ons behandelaanbod?

We bieden mogelijkheden voor poliklinische revalidatie. De behandeling voldoet aan de Zorgstandaard Chronische Pijn,  is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. 

Zoals eerder benoemd, richt de pijnrevalidatie zich in eerste instantie op het optimaliseren van de omstandigheden voor herstel, door middel van het doorbreken van de gevolgen van de klachten. Daarnaast treedt bij veel mensen na verloop van tijd klachtenvermindering op.

Basisprogramma:

 • Het basisprogramma is verspreid over 4 maanden
 • U komt gemiddeld 1 a 2 keer per week naar Reade                
 • Afspraken worden gepland tussen 9.00-17.00
 • De behandelingen zijn in groepsvorm met aanvullend individuele gesprekken
 • De behandelingen vinden plaats op een van de hoofdlocaties van Reade: 
  Dr. Jan van Breemenstraat 2.

Het basisprogramma bestaat uit een aantal vaste modules, onder andere gericht op voorlichting over chronische pijn (wij adviseren u om iemand mee te nemen naar deze bijeenkomsten); bewegen/lichaamsbewustwording; en het in kaart brengen van de gevolgen van de klachten. U wordt begeleid door een coach.

Naast het ontvangen van informatie over chronische pijn en lotgenotencontact wordt u uitgedaagd uw eigen gedrag (gewoontes) te overwegen en te experimenteren met nieuw gedrag dat een positieve invloed heeft op uw klachten en functioneren.

 • Na Pijnrevalidatie Basis is er voor de revalidanten die verder willen werken aan het toepassen van nieuw gedrag een vervolgbehandeling mogelijk: Pijnrevalidatie Vervolg.
 • Pijnrevalidatie Vervolg bestaat uit het volgen van modules en individuele gesprekken.
 • De keuze van de modules en de duur van de behandeling wordt bepaald door uw hulpvraag en hoofddoelen.
 • Enkele voorbeelden zijn modules op het gebied van bewegen, lichaamsbewustwording en ontspanning, communicatie, planning en acceptatie.

De inhoud van dit programma bespreekt u met uw coach en het team.

Waarom is het belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst voor behandeling?

Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk uit uw behandeling haalt. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat u informatie met uw therapeuten en medecliënten uitwisselt en uw gevoelens onder woorden kan brengen. Daarom is beheersing van de Nederlandse taal een voorwaarde om aan het programma mee te doen (zowel in woord als in geschrift, minimaal niveau 2 B). Het inzetten van een tolk tijdens het programma is niet mogelijk. Dit betekent dat als u de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, wij u helaas niet in behandeling kunnen nemen.

Arabisch 

نرى أنه من المهم أن تستفيد بأكبر قدر ممكن من علاجك.

من أجل تحقيق ذلك، فأنه من الضروري أن تتبادل المعلومات مع مُعالجيك والزبائن الآخرين وأن تستطيع التعبير عن مشاعرك. ومن أجل التمكن من القيام بذلك، يجب أن تُجيد اللغة الهولندية محادثة وكتابة (بمستوى 2B على الأقل) كشرط للمشاركة في هذا البرنامج. ليس من الممكن الاستعانة بمترجم شفوي خلال البرنامج. هذا يعني أنه إذا لم تكن تتقن اللغة الهولندية أو بشكل غير كاف، فإننا مع الأسف سوف لن نسقبلك من أجل العلاج.

Turks

Biz, sizin tedavinizden mümkün olduğunca faydalanmanızın, önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bunu sağlamak için terapistleriniz ve arkadaşlarınız ile bilgi alışverişinde bulunmanız ve duygularınızı ifade edebilmeniz gereklidir. Hollandaca diline sözel ve yazılı olarak hakim olmanız (en azından 2B seviyesi) bu programa katılabilmek için bir şarttır. Program esnasında tercüman görevlendirmek mümkün olmuyor. Ne yazık ki bu, Hollandaca diline hakim olmadığınızda veya yeterli seviyede hakim olmadığızda, tedaviye alınamayacağınız anlamına geliyor.

Engels 

It is important to us that you benefit as much as possible from your treatment.
To achieve this, it is essential that you share information with your therapists and fellow clients and be able to formulate words to express your feelings. For this to be attainable, it is necessary that you have an adequate oral and written command of the Dutch language (minimum level of 2B) in order to participate in the programme. Making use of an interpreter during the programme is not possible. This means that if you have little or no command of the Dutch language, we unfortunately cannot grant your rehabilitation at our centre.

Als pijnrevalidatie op dit moment niet voor u geschikt is

Het is goed mogelijk dat een pijnrevalidatie behandeling op dit moment niet bij u past.
Er zijn natuurlijk andere mogelijkheden die beter bij uw vraag passen, zoals:

 • Een medisch consult bij een ziekenhuisspecialist
 • Fysiotherapie bij een 1e lijns praktijk
 • Pijnpoli (medicatie / injectie)
 • Poli GGZ, omdat angst en/of somberheid meer overheersen dan de pijn

Welk wetenschappelijk onderzoek vindt er plaats?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om onze zorg continu te verbeteren. Het levert kennis op die helpt te bepalen welke behandeling het beste is voor u. Vragen uit de praktijk worden vertaald naar onderzoek en de resultaten passen we vervolgens weer toe in praktijk. Uw arts kan vragen of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal zal het gaan om het (anoniem) invullen van vragenlijsten, het delen van medische gegevens en testuitslagen en/of het vergelijken van twee behandelingen. Er lopen momenteel drie onderzoekslijnen bij Reade:

 • Neurorevalidatie
 • Dwarslaesie en aangepast sporten
 • Pijn- en reumarevalidatie

Ook leveren wij regelmatig een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van andere instellingen. Indien van toepassing kan uw arts u hier meer over vertellen.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij Reade Revalidatie.

Waar vindt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over chronische pijn naar:

Boek

 • Pijn & Brein, auteurs: J.Vollebregt, A.Fleming 

Links

Interessante artikelen

Video's

 

 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere invulling van deze website, binnenkort vindt u hier uitgebreide informatie over amputatie. Wenst u meer informatie te ontvangen? Mail dan naar communicatie@reade.nl

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.