DCD/ontwikkelings-stoornissen

Wanneer uw kind motorisch onhandig is en moeite heeft met de coördinatie van bewegingen bestaat de kans dat hij of zij last heeft van DCD. DCD staat voor Developmental Coordination Disorder en is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijn motorische vaardigheden. De problemen kunnen apart voorkomen, maar treden vaker in combinatie op. DCD lijkt voor te komen bij 5 tot 10 % van de schoolgaande kinderen en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Uw kind kan problemen hebben met aankleden, schrijven, bestek gebruiken, buitenspelen of sport en als het nog jong is met leren kruipen, zitten of lopen. Bij de meeste kinderen met DCD is de intelligentie normaal en komen er medisch ook geen problemen voor. Door motorisch onhandigheid kosten de dagelijkse activiteiten uw kind meer moeite en energie. De aandoening beïnvloedt dan ook zichtbaar de schoolprestaties en/of algemene dagelijkse activiteiten.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Op welke locaties kunt u terecht?

  • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)

Scholen:

  • Locatie Drostenburg
  • Locatie Orion college-west (Cluster 3/4)
  • Locatie De Parel

Kinderdagcentra:

  • Locatie Kinderdienstencentrum Nifterlake (Stichting Ons Tweede Huis)
  • Locatie Kinderdagcentrum Stichting Omega

Bekijk onze locaties.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden de mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat het kind het leven zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten.

Waar vindt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over Ontwikkelingsstoornissen (DCD) naar:

Patiëntenverenigingen

 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van deze website; dit overzicht is nog niet compleet. Heeft u vragen? Mail dan s.v.p. naar: communicatie@reade.nl

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.