Decubitus

Decubitus komt veel voor bij mensen die vanwege ziekte of ongeval langdurig in bed, stoel of rolstoel moeten verblijven. Het is een beschadiging van de huid en het onderliggende weefsel ten gevolge van druk- en/of schuifkrachten. Decubitus wordt veroorzaakt door een slechte doorbloeding van een lichaamsdeel, doordat er lange tijd druk op een (klein) gebied wordt uitgeoefend. De langdurige hoge druk- en/of schuifbelasting kan plaats vinden bij liggen, zitten of door het dragen van een orthese of prothese.

Hoe herkent u decubitus?

Decubitus begint vaak met een rode plek. Om te onderzoeken of het om een decubitusplek gaat, wordt er voorzichtig op de plek gedrukt. Verkleurt de huid niet en blijft het rood, dan betekent dit dat het een decubitusplek is. Het is belangrijk om decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Decubitusplekken kunnen op het gehele lichaam ontstaan, maar vooral op plaatsen waar het bot dicht onder de huid ligt. Bijvoorbeeld de oren, schouders, ellebogen, stuit, zitbeenderen, heupen, knieën, enkels en de hielen.

Wanneer hebt u meer kans op decubitus?

Het is belangrijk om decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. U hebt meer kans op decubitus wanneer:

 • U niet in staat bent pijnprikkels te voelen die ‘ongemak’ aangeven op het moment dat het lichaam op een bepaalde plaats blootgesteld is aan te hoge of langdurige druk- of schuifkrachten.
 • U niet in staat bent om van houding te veranderen.
 • U te maken krijgt met een kortdurende hoge druk of langdurige lage druk op één vaste plek van het lichaam.
 • gipsverband, een spalk of een orthese/prothese draagt.
 • U te maken krijgt met schuifkrachten. Deze krachten ontstaan bijvoorbeeld door onderuitzakken in de stoel of op het matras. 
 • Uw huid blootstaat aan vocht door transpiratie of incontinentie.
 • U koorts heeft. De algehele weerstand wordt dan lager en de huid meer kwetsbaar. Neem dan direct contact op met de huisarts of revalidatiearts.
 • U niet alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt. Voedingsstoffen helpen bij het herstel van de huid en onderliggende weefsels. Wees extra alert bij verminderde eetlust, diarree of veelvuldig braken.

 

De behandeling

Het belangrijkste deel van de preventie en de behandeling bestaat uit het wegnemen van de druk op de plek van decubitus. Voorkomen en tijdige diagnose is van het grootste belang. Volg de raad van de huisarts of de revalidatiearts op om alle preventieve en herstelmogelijkheden voor uw specifieke situatie te benutten. Hieronder geven we alvast een aantal tips.

Huidverzorging

 • Zorg voor een goede hygiëne van de huid en voor een schone, gladde, droge onderlaag. Extra aandacht bij incontinentie en transpiratie.
 • Voorkom huidbeschadiging door een goede huidconditie (niet te droog of nat).
 • Inspecteer en voel de huid dagelijks en na risicosituaties, zoals een val op de grond of schaven langs wiel tijdens transfer. Als de huid, nadat de druk is weggenomen, langer dan een half uur rood blijft, is er sprake van een beginnende drukplek.

Wisseling van houding

 • Zorg voor een regelmatige verandering van houding. Bent u rolstoelgebonden, probeer dan vijf tot tien minuten per uur zo ver mogelijk naar voren of zijwaarts te buigen, zodat het zitvlak geheel of gedeeltelijk vrij komt van de zitting. Bent u aan bed gebonden, dan is wisselligging noodzakelijk. Kunt u staan: ga dan regelmatig staan!
 • Voor een goede lighouding is het belangrijk het beengedeelte in dezelfde hoek omhoog te doen als het hoofddeel, ter vermijding van schuifkrachten.
 • Bij de zithouding is het van belang het gewicht te verdelen over zitvlak, voeten, armen en rug.

Anti-decubitusmateriaal

Er zijn verschillende producten zoals matrassen en (zit)kussens die helpen bij het voorkomen en behandelen van decubitus. Deze materialen zorgen voor een goede drukverdeling, stabiliteit en vocht- en warmteregulering, en zijn in bruikleen verkrijgbaar bij thuiszorgorganisaties.

Alert bij veranderingen

 • Wees alert op decubitus bij koorts en neem maatregelen, zoals bedrust.
 • Let goed op bij verandering in medicijngebruik. Bepaalde medicijnen kunnen de huid gevoeliger maken voor beschadiging.
 • Een verandering aan uw rolstoel, kussen, matras of uzelf kunnen de drukverdeling veranderen.

Overige preventieve maatregelen

 • Voorkom knellende of plooiende kleding, naden en strakke schoenen.
 • Voorkom losse voorwerpen in en uitstekende delen aan de rolstoel.
 • Eet volwaardige voeding: voldoende en gevarieerd.
 • Heeft u een verblijfskatheter, zorg dan dat deze goed en niet te strak op uw been zit.
 • Tref bij bedreigde hielen dusdanige maatregelen dat de hielen vrij komen te liggen (bijvoorbeeld door juiste positionering van kussens).

Speciale behandelmodules

Reade Revalidatie zet met speciale behandelmodules in op de preventie van decubituswonden. Hieronder een overzicht:

Elektrostimulatie

<nog input voor nodig>

Cliëntervaring

Lees hier het verhaal van Michel Bidault.