Hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn of haar leven oploopt. Deze schade kan zowel van binnenuit, als van buitenaf veroorzaakt worden. Oorzaken die van binnenuit komen, zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor of een ziekte, zoals hersen(vlies)ontsteking of hersenbeschadiging na reanimatie. Oorzaken van buitenaf zijn bijvoorbeeld een hersenkneuzing (contusio) door een verkeersongeluk of een verwonding door een voorwerp. Bij hersenletsel kunnen lichamelijke beperkingen optreden, als gevolg van halfzijdige verlamming of evenwichtsstoornissen. Er kunnen ook communicatieproblemen ontstaan, omdat men moeite heeft met praten, schrijven, lezen, begrijpen en/of onthouden. Ook kunnen cognitieve functies meer moeite kosten. Bijvoorbeeld het onthouden, concentreren, redeneren of plannen kan minder goed gaan. Soms komt het voor dat een deel van het gezichts- of reukvermogen uitvalt of treden psychische problemen, zoals emotionele of gedragsmatige veranderingen op. Reade Revalidatie is specialist op het gebied van neurorevalidatie.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Op welke locaties kunt u terecht?

Gespecialiseerde behandelteams van Reade vindt u op de volgende locaties:

 • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)
 • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)
 • Netwerkziekenhuis OLVG Oost (polikliniek)
 • Netwerklocatie Zaans Medisch Centrum (polikliniek)
 • Netwerkziekenhuis Ziekenhuis Amstelland (polikliniek)

Scholen

 • Locatie Drostenburg
 • Locatie De Parel

Kinderdagcentra:

 • Locatie Kinderdagcentrum Stichting Omega

Hoe ziet de behandeling eruit?

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat u uw leven weer zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten.

Binnen de diagnose hersenletsel biedt Reade de volgende behandelingen:

 

Bekijk ons totale behandelaanbod

Welk wetenschappelijk onderzoek vindt er plaats?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om onze zorg continu te verbeteren. Het levert kennis op die helpt te bepalen welke behandeling het beste is voor u. Vragen uit de praktijk worden vertaald naar onderzoek en de resultaten passen we vervolgens weer toe in praktijk. Uw arts kan vragen of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal zal het gaan om het (anoniem) invullen van vragenlijsten, het delen van medische gegevens en testuitslagen en/of het vergelijken van twee behandelingen. Er lopen momenteel drie onderzoekslijnen bij Reade:

 • Neurorevalidatie
 • Dwarslaesie en aangepast sporten
 • Pijn- en reumarevalidatie

Ook leveren wij regelmatig een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van andere instellingen. Indien van toepassing kan uw arts u hier meer over vertellen.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij Reade Revalidatie.

Waar vindt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over hersenletsel naar:

Patiëntenverenigingen

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.