Multipele sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Letterlijk vertaald betekent MS: harde plekken die op meerdere plaatsen voorkomen (multiple = meervoudig; sclero = hard). In het centrale zenuwstelsel ontstaan op meerdere plekken ontstekingen en later harde plekken (plaques). Hierdoor werkt het centrale zenuwstelsel niet goed meer. Dit leidt tot verschillende soorten klachten, waaronder bijvoorbeeld verlammingen en verstoringen van het gevoel. Helaas is MS niet te genezen. Revalidatie bij MS is van groot belang, het kan het leven met MS een gemakkelijker maken. Bij Reade Revalidatie werken we samen met u aan het hanteren van de gevolgen van MS in verschillende fases van de ziekte, op zowel lichamelijk als geestelijk vlak.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Op welke locaties kunt u terecht?

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)
  • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)
  • Netwerkziekenhuis OLVG Oost (polikliniek)
  • Netwerklocatie Zaans Medisch Centrum (polikliniek) ☒ Netwerkziekenhuis Ziekenhuis Amstelland (polikliniek)

Bekijk onze locaties.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden de mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen.

Waar vindt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over Multiple Sclerose (MS) naar:

Patiëntenvereniging

Links

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.