Oncologische aandoeningen

Dankzij wetenschappelijk onderzoek overleven steeds meer mensen de ziekte kanker. De behandeling van kanker is in de meeste gevallen echter een ingrijpend en intensief traject. Mensen met kanker ondervinden na of tijdens de medische behandeling vaak problemen op diverse vlakken, zoals lichamelijk, geestelijk en sociaal. 

Waar richt de revalidatie zich op?

Omdat op verschillende vlakken beperkingen worden ervaren is het belangrijk dat meerdere disciplines betrokken zijn bij de behandeling. Oncologische revalidatie door Reade Revalidatie biedt dan ook een interdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat u kennismaakt met verschillende specialisten en behandelaren die nauw met elkaar samenwerken. Het betreft een poliklinisch traject.

Wie komt u in aanmerking voor behandeling?

Onze poliklinische behandeling richt zich op mensen die:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • curatief behandeld of palliatief worden behandeld voor diverse vormen van kanker o.a.: borstkanker, darmkanker, lymfklierkanker en prostaatkanker.

U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Op welke locaties kunt u terecht?

  • Netwerkziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (polikliniek)
  • Netwerkziekenhuis Ziekenhuis Amstelland (polikliniek)

Bekijk onze locaties. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Reade biedt de mogelijkheid voor poliklinische revalidatiebehandeling bij (volwassen) cliënten met kanker, waarbij afhankelijk van de klachten, beperkingen, mogelijkheden en vragen van de cliënt, verschillende therapeuten kunnen worden ingezet. De behandeling vindt plaats onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. De duur van de behandeling hangt af van de vorderingen en de vragen van de patiënt en kan variëren van een paar weken tot een paar maanden. Het doel is om mensen met kanker zoveel mogelijk naar tevredenheid te laten functioneren, ondanks soms blijvende restverschijnselen.

Soms veroorzaakt kanker, of de behandeling daarvan, specifiek letsel aan zenuwstelsel of bewegingsapparaat, zoals bv. perifeer zenuwletsel, dwarslaesie, hersenletsel of amputatie. Dit is vaak reden tot behandeling in een daarin gespecialiseerd revalidatieteam op een andere locatie van Reade, zo mogelijk poliklinisch, soms klinisch.

Wij werken vraaggericht. Dit betekent dat het behandelteam samen met u en uw directe omgeving concrete doelen opstelt, voor een afgebakende periode. Waar mogelijk krijgt u therapie in groepsvorm om van elkaar te leren en lotgenotencontact mogelijk te maken.

Lees meer over: 

  • Oncologische revalidatie

Waar vindt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over oncologische aandoeningen naar: 

De afdeling revalidatie van Reade, locatie ziekenhuis Amstelland is dagelijks (telefonisch) bereikbaar van 8:00-16:00 uur op nummer: 020-7557144.

Adres ziekenhuis Amstelland:
Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM  Amstelveen

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.