Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte van de hersenen, waarbij u meestal langzaam achteruit gaat. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Dat maakt de ziekte van Parkinson dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van de symptomen hetzelfde. U herkent de ziekte van Parkinson aan klachten als stijfheid, traagheid, beven, moeilijk lopen en een star gezicht. In de loop van de tijd kan dit voor problemen zorgen bij bijvoorbeeld uw werk, vrije tijdsbesteding, persoonlijke verzorging, slikken en communicatie. Ook kan uw geheugen en concentratie achteruit gaan en komt het voor dat mensen minder aankunnen dan voorheen. Bij Reade Revalidatie leren we u zo goed mogelijk om te gaan met deze lichamelijke en geestelijke gevolgen van de ziekte van Parkinson.

Wie komt u in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Op welke locaties kunt u terecht?

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)
  • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)
  • Netwerkziekenhuis Ziekenhuis Amstelland (polikliniek)

Bekijk onze locaties.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden de mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat het kind het leven zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten.

Welk wetenschappelijk onderzoek vindt er plaats?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om onze zorg continu te verbeteren. Het levert kennis op die helpt te bepalen welke behandeling het beste is voor u. Vragen uit de praktijk worden vertaald naar onderzoek en de resultaten passen we vervolgens weer toe in praktijk. Uw arts kan vragen of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal zal het gaan om het (anoniem) invullen van vragenlijsten, het delen van medische gegevens en testuitslagen en/of het vergelijken van twee behandelingen. Er lopen momenteel drie onderzoekslijnen bij Reade:

  • Neurorevalidatie
  • Dwarslaesie en aangepast sporten
  • Pijn- en reumarevalidatie

Ook leveren wij regelmatig een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van andere instellingen. Indien van toepassing kan uw arts u hier meer over vertellen.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij Reade Revalidatie.

Waar vindt u meer informatie?

Links

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere invulling van deze website, binnenkort vindt u hier uitgebreide informatie over de ziekte van Parkinson. Wenst u meer informatie te ontvangen? Mail dan naar communicatie@reade.nl

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.