Reumatische aandoeningen

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan of rondom het gewricht die niet veroorzaakt zijn door een letsel of ongeval. Reumatische aandoeningen kunnen globaal worden onderverdeeld in drie categorieën: ontstekingsreuma, artrose en wekedelenreuma. De meeste reumatische aandoeningen zijn chronisch. Met een snelle en goede behandeling kunnen klachten aanzienlijk verminderen. Jaarlijks behandelt Reade ruim 12.500 reumacliënten. De belangrijkste diagnosegroepen waar Reade zich op richt zijn: Artrose, Reumatoïde Artritis, Spondylartritis (waaronder Ziekte van Bechterew en Artritis Psoriatica), Jicht, Osteoporose, Systeemziekten (waaronder Ziekte van Behcet), Polymyalgia Rheumatica (PMR), Fibromyalgie en Jeugdreuma (JIA), ofwel Juveniele Idiopathische Artritis (JIA). Jeugdreuma is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen tot het zestiende levensjaar.

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen bij Reade Reumatologie, kunt u deelnemen aan een revalidatietraject bij Reade Revalidatie gericht op verantwoord bewegen en het vinden van een goed evenwicht in uw leven om zo uw gezondheid te bevorderen.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Op welke locaties kunt u terecht?

  • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)

Hoe ziet de behandeling eruit?

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden de mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat het kind het leven zo goed en zelfstandig mogelijk kan inrichten.

Welk wetenschappelijk onderzoek vindt er plaats?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om onze zorg continu te verbeteren. Het levert kennis op die helpt te bepalen welke behandeling het beste is voor u. Vragen uit de praktijk worden vertaald naar onderzoek en de resultaten passen we vervolgens weer toe in praktijk. Uw arts kan vragen of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal zal het gaan om het (anoniem) invullen van vragenlijsten, het delen van medische gegevens en testuitslagen en/of het vergelijken van twee behandelingen. Er lopen momenteel drie onderzoekslijnen bij Reade:

  • Neurorevalidatie
  • Dwarslaesie en aangepast sporten
  • Pijn- en reumarevalidatie

Ook leveren wij regelmatig een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van andere instellingen. Indien van toepassing kan uw arts u hier meer over vertellen. 

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij Reade Revalidatie.

Waar vindt u meer informatie?

Ga voor meer informatie over reuma/jeugdreuma naar:

Wat zijn de wachttijden en kosten?

Blijf op de hoogte van de actuele wachttijden en lees meer over de tarieven en vergoedingen.