Neem contact op (020) 607 16 07
Inloggen

Reade voor Kinderen

Reade heeft een compleet aanbod aan behandelprogramma's en -methoden voor kinderen. De belangrijkste diagnosegroepen waar Reade zich op richt zijn Cerebrale Parese (CP), Developmental Coordination Disorder (DCD), Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Erbse Parese (Plexus Bracchialis leasie of OBPL), Chronische aspecifieke pijn, Jeugdreuma (JIA), Meervoudige complexe handicaps en ontwikkelingsachterstand(en).

Kinderrevalidatie

Kinderreumatologie

Producten op aandoening

Producten op leeftijd

Locaties

 

Sportactiviteiten voor Kinderen