Adviesbureau

Reade heeft een nauwe samenwerking met de instanties en organisaties waar (thuis)zorg kan worden aangevraagd en Wmo-meldingen kunnen worden ingediend. Wmo-meldingen kunnen zijn op het gebied van het voeren van uw huishouden, het gebruik van uw woning, het vervoeren/verplaatsen binnen en/of buiten uw woning, het vinden van een goede besteding van de dag en het op orde krijgen of houden van het dagelijkse leven. (Thuis)zorg kan u ondersteunen bij de persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg aan huis of in een woonvorm/ instelling. 

Het Adviesbureau biedt u ondersteuning bij het aanvragen van (thuis)zorg en Wmo-voorzieningen, zodat u op een verantwoorde manier met ontslag kan, die voldoet aan de ontslagvoorwaarden van Reade.

Brochure Adviesbureau Algemeen Brochure Adviesbureau Kliniek

Klaar met revalideren, en dan?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is het mogelijk dat u na uw verblijf in Reade (thuis)zorg en/of Wmo-voorzieningen nodig heeft om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren.

Het Adviesbureau biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze (thuis)zorg en voorzieningen. Het Adviesbureau heeft een nauwe samenwerking met o.a. (thuis)zorgaanbieders en de Gemeente Amsterdam.

Ondersteuning bij het aanvragen van (thuis)zorg
De Zorgverzekeringswet regelt de (langdurige) zorg die u nodig kan hebben na ontslag, in de vorm van thuiszorg.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is permanent verblijf in een woonvorm, verpleeg- of verzorgingshuis geregeld. Het Adviesbureau ondersteunt u bij de aanvraag van:

  • Persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij wassen, douchen, aankleden of transfers);
  • Verpleging (bijvoorbeeld hulp bij laxeren/katheteriseren, wondzorg, injecties);
  • Verblijf in een woonvorm, verpleeg- of verzorgingshuis.

Ondersteuning bij het melden van problemen op het gebied van de Wmo
Casemanagers en productadviseurs, die deskundig zijn in de procedures van de Wmo, kunnen u (indien noodzakelijk) ondersteunen bij uw melding. Ook cliënten woonachtig buiten Amsterdam, kunnen met hun Wmo-melding bij ons terecht.

Het Adviesbureau ondersteunt u bij het vinden van oplossingen voor activiteiten die niet meer mogelijk zijn en die niet door mensen in uw netwerk kunnen worden overgenomen, o.a. op het gebied van:

  • Het huishouden;
  • Het gebruik van de huidige woning;
  • Vervoeren/verplaatsen binnen en/of buiten de woning;
  • Het vinden van een goede besteding van de dag;
  • Het op orde krijgen of houden van het dagelijkse leven.

Wat is onze werkwijze?

Wanneer u wordt opgenomen in Reade, start het behandelteam met het revalidatieprogramma dat elke 6 weken wordt besproken en bijgesteld. Gaandeweg de revalidatie wordt duidelijk of u voorzieningen en/of (thuis)zorg nodig zal hebben na ontslag uit Reade en waar dit aan zou moeten voldoen.

Als de verwachting is dat er (thuis)-zorg of Wmo-voorzieningen nodig zijn kunt u samen met het behandelteam een melding doen bij Adviesbureau Reade. Het aanvragen van (thuis)zorg en voorzieningen zal de nodige tijd in beslag nemen.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de complexiteit van de aanvraag, neemt een casemanager contact met u op voor een intakegesprek. De medewerkers van het Adviesbureau werken nauw samen met de artsen, verpleegkundigen en therapeuten van het behandelteam. Regelmatig vindt overleg en afstemming plaats.