Effect van probiotica op de ontlasting van mensen met een dwarslaesie bij antibioticagebruik

Doel van het onderzoek

Mensen met een dwarslaesie hebben regelmatig last van een (blaas) ontsteking, waarvoor zij antibiotica krijgen. Bij gebruik van antibiotica treden van darmproblemen op zoals diarree waardoor meer incontinentie kan voorkomen. Wij willen onderzoeken of probiotica kunnen helpen om diarree door het gebruik van antibiotica bij een blaasontsteking te voorkomen of verminderen.

Neem voor meer informatie contact op met Reade via research@reade.nl