Fysieke en mentale effecten van deelname aan de HandbikeBattle HandbikeBattle

Wat is de HandbikeBattle?

Sinds 2013 vindt jaarlijks de HandbikeBattle, een wedstrijd tussen handbiketeams van 11 Nederlandse revalidatiecentra, plaats op de Kaunertaler Gletscherstrasse in Oostenrijk. Het doel van de HandbikeBattle is om mensen actief en fit te laten worden door hen een uitdaging te bieden die stimuleert om zelfstandig en met anderen intensief te gaan trainen in de handbike. De HandbikeBattle is een wedstrijd, maar het belangrijkste is dat de deelnemer de finish haalt en daardoor vertrouwen krijgt in zijn eigen capaciteiten en ook andere doelen durft na te streven. Vanaf het begin in 2013 is er onderzoek gestart om bij de deelnemers te meten wat er verandert wat betreft de fysieke en mentale capaciteit. Vanaf 15-10-2016 is het onderzoek omgezet in een promotieproject.

Doel van het onderzoek

Het doel is om de deelnemers zowel fysiek als mentaal zorgvuldig te monitoren. De resultaten daarvan worden gebruikt om:

 1. (Individuele) resultaten terug te koppelen aan de centra en deelnemers zodat zij deze kunnen gebruiken voor het opstellen van de training.
 2. Meer kennis te verwerven over effecten van handbiketraining op mentale en fysieke uitkomstmaten en de samenhang daartussen.
 3. Deze nieuwe kennis vervolgens te implementeren in de centra en op te schrijven in een evidence-based richtlijn.

Hoe wordt dit onderzocht?

Alle deelnemers ondergaan aan het begin en aan het einde van de trainingsperiode een maximale inspanningstest. Hierbij kan de verandering in fysieke capaciteit worden gemeten. Daarnaast worden op deze momenten vragenlijsten afgenomen om de mentale capaciteit te meten en determinanten te identificeren. Deze worden nog eens een jaar na de Battle afgenomen om lange termijn effecten te meten. Tijdens de trainingsperiode worden de trainingsintensiteit en blessures gemonitord om veranderingen in fysieke capaciteit te kunnen verklaren.

De deelnemende centra zijn:

 • Adelante te Hoensbroek
 • Heliomare te Wijk aan Zee
 • De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht
 • Libra Revalidatie en Audiologie te Eindhoven
 • Reade Centrum voor Revalidatie & Reumatologie in Amsterdam
 • Revalidatiecentrum Roessingh te Enschede
 • Rijndam Revalidatie te Rotterdam
 • Sint Maartenskliniek te Nijmegen
 • Tolbrug Specialistische Revalidatie te Den Bosch
 • UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord te Haren
 • Vogellanden Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde te Zwolle

Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Kouwijzer, onderzoeker bij Reade.