Geneigdheid tot overbelasting bij mensen met een reumatologische inflammatoire aandoening: een cross-sectionele studie

Hebben mensen met een reumatische ontstekingsziekte meer klachten als zij (te) veel hooi op hun vork moeten nemen, of zoals in het onderzoek omschreven meer “geneigd zijn tot overbelasting”?

Middels een vragenlijst onder 350 deelnemers (response rate 66%) is gekeken in welke mate de mensen, die in behandeling zijn bij Reade vanwege een reumatische ontstekingsziekte, geneigd zouden kunnen zijn tot overbelasting en of zij daarbij dan ook meer andere klachten zouden kunnen hebben, zoals pijn, fysieke klachten en/of mentale klachten (angst of depressie). Uit de nog te publiceren resultaten blijkt dat vrouwen (75%, met de gemiddelde leeftijd van 54 jaar) iets hoger scoren dan mannen als het gaat om “geneigdheid tot overbelasting”. Tevens blijkt dat er vooral samenhang was tussen met name de mentale klachten, angst en depressie  en de “geneigdheid tot overbelasting”, terwijl er veel minder samenhang bleek te zijn tussen pijnklachten en de “geneigdheid tot overbelasting”.

Neem voor meer informatie contact op met Joost van Rooij, maatschappelijk werker bij Reade.