Landelijk onderzoek ‘Empowerment’

Zelf Doen: Eigen regie en zelfmanagement tijdens en na de dwarslaesierevalidatie in Nederland. POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met dwarslaesie, amputatie en niet-aangeboren hersenletsel.

Reade werkt mee aan het landelijk onderzoek ‘Empowerment’, in samenwerking met het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde in Utrecht. Doel is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop revalidanten en hun naaste(n) in staat worden gesteld om zelf de regie over hun leven weer op te pakken. Door inzicht te krijgen in de eigen kracht van mensen met een dwarslaesie en hun naaste(n), kunnen we de revalidatie voor toekomstige revalidanten verbeteren.

Neem voor meer informatie contact op met Tijn van Diemen, onderzoeker bij De Hoogstraat.