Onderzoek naar diepe doorligwonden bij dwarslaesies met MRI elastografie

MRI- Elastografie van zacht weefsel bij mensen met een dwarslaesie
Als gevolg van langdurige samendrukking van zacht weefsel (spier en vetweefsel) kunnen uiterst vervelende drukwonden (ook bekend als doorligwonden of decubitus) ontstaan. Drukwonden kunnen diep onder de huid ontstaan, zonder dat je het doorhebt. Deze diepe drukwonden komen helaas veel voor bij mensen met een dwarslaesie, omdat zij het samendrukken niet kunnen voelen en zich hiervoor niet kunnen verplaatsen. Daarnaast is ook het zachte weefsel onder laesie niveau vaak al veranderd door inactiviteit, waardoor verwacht wordt dat het weefsel ook gevoeliger is voor samendrukking.

Er wordt verwacht dat er grote verschillen in elasticiteit zijn tussen spierweefsel in mensen zonder en met een dwarslaesie. We willen onderzoeken of deze verschillen met MRI elastografie gezien kunnen worden. Met het in kaart brengen hiervan hopen we in de toekomst MR en US elastografie te kunnen gaan gebruiken om weefsel met hoog risico op diepe drukwonden te monitoren, diagnosticeren en meer inzicht te krijgen in het ontstaan van deze wonden. De metingen in dit onderzoek worden uitgevoerd op de bilspier.

Onderzoeksspecialisten Reade
Drs. C. Smit, Revalidatiearts Reade Amsterdam
E c.smit@reade.nl
Prof. dr. T.W.J. Janssen, Hoogleraar VU
E t.janssen@reade.nl

Onafhankelijk arts AMC
Tessa Busch – Westbroek, MD, Revalidatiearts AMC
T 020 - 566 7600
E t.e.busch@amc.uva.nl