Op zoek naar continuiteit: verandering in zingeving na een dwarslaesie of hersenletsel

Ook de geestelijk begeleiders leveren hun bijdrage aan de innovatiekracht van Reade door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Twee onderzoeksgebieden zijn momenteel actueel, te weten ‘Machteloosheid en verwerking van machteloosheid bij dwarslaesierevalidatie’ en ‘Op zoek naar continuïteit. Veranderingen in zingeving na een dwarslaesie of hersenletsel’.

Op zoek naar continuïteit. Veranderingen in zingeving na een dwarslaesie of hersenletsel

Het krijgen van een dwarslaesie of hersenletsel is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, waarna het leven nooit meer hetzelfde is. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe manieren van leven, van omgaan met de ontstane beperkingen. Hoe doen mensen dit? Hoe vind je zin, hoe geef je betekenis aan iets wat zo ingrijpend is? Verandert zo’n gebeurtenis je visie op het leven? Word je een ander mens? Of blijven je basiswaarden gelijk en veranderen alleen je mogelijkheden om vorm te geven aan je leven?

Voor dit onderzoek is het DNS-Fellowship en subsidie van het Revalidatiefonds toegekend. 

Neem voor meer informatie contact op met Elsbeth Littooij, geestelijk begeleider bij Reade.