Preventie van overgewicht bij mensen met een dwarslaesie

Obesitas is een serieus probleem in de algemene populatie en kan leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties. Een longitudinale Nederlandse studie toonde aan dat obesitas een nog groter probleem is bij personen met een dwarslaesie. De studie liet zien dat de ‘body mass index’ (BMI, gewicht / lengte2) al geleidelijk toeneemt bij mensen met een dwarslaesie tijdens de klinische revalidatie en er een significante toename in de BMI is in het jaar na ontslag van klinische revalidatie. Het percentage mensen met een dwarslaesie dat overgewicht had of obees was (BMI ≥ 22 kg/m2) nam significant toe van 56% tot 75%.

Binnen Reade wordt er met behulp van verschillende projecten aandacht besteed aan dit onderwerp. Om overgewicht bij mensen met een dwarslaesie te bestuderen, is het van belang om een valide, betrouwbaar en praktisch meetinstrument te hebben om overgewicht te bepalen. Daarnaast kijken we naar het effect van veroudering en de tijd dat iemand een dwarslaesie heeft maar ook de invloed van de leefstijl (zelfzorg, fitheid, actieve leefstijl) op het gewicht. Tevens is de energiebalans (inname vs. verbruik) een heel belangrijk aspect dat meer studie behoeft in deze groep. Het effect van bijvoorbeeld het toepassen van elektrostimulatie op het energieverbruik en uiteindelijk de lichaamssamenstelling is een van de onderwerpen dat in het kader van overgewicht bij mensen met een dwarslaesie binnen Reade wordt onderzocht.

Neem voor meer informatie contact op met Sonja de Groot, onderzoeker bij Reade.