Systematische zorgevaluaties

Een goed voorbeeld van de synergie tussen zorg en onderzoek zijn de systematische zorgevaluaties die Reade Revalidatie de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Binnen een systematische zorgevaluatie wordt gestructureerd informatie verzameld over een cliënt op meerdere momenten binnen de revalidatiebehandeling. Bij de selectie van meetinstrumenten wordt rekening gehouden met de (inter)nationale richtlijnen en de verplichte uitkomstmaten. Doelen van de systematische zorgevaluatie zijn het gestructureerd meten van de kenmerken en behandelresultaten van cliënten en het terugkoppelen van de resultaten daarvan aan de cliënt en zijn behandelteam. Bovendien worden de resultaten op doelgroepniveau gebruikt voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De afname gebeurt zoveel mogelijk digitaal. De gegevens komen in een database en worden op meerdere momenten teruggekoppeld: voorafgaand aan de behandeling (beoordeling arts), bij start en eind van de behandeling aan (revalidant en behandelteam) en halfjaarlijks op groepsniveau aan het management.

Wat zijn de resultaten van systematische zorgevaluaties tot nu toe?

In 2016 werd de systematische zorgevaluatie gedurende het hele jaar ingezet bij mensen met een dwarslaesie, chronische pijn, knie-/heupartrose, jeugdreuma (JIA), operatie aan de handen en bij mensen die podotherapeutische zolen of orthopedische schoenen aangemeten kregen. Halverwege 2016 is gestart met de systematische zorgevaluatie neurorevalidatie. Ook is de zorgevaluatie bij oncologie afgebroken omdat er te weinig patiënten aan deelnamen. In onderstaande afbeelding is van de bestaande zorgevaluaties weergegeven in welke fase zij zich bevinden en welke fase in 2017 bereikt gaat worden.