Validatie van drie DF-PROMIS item Banken bij chronische pijnpatienten

Voorspellers van het effect van multidisciplinaire revalidatie bij chronische wijdverspreide pijn

Multidisciplinaire interventies blijken effectief te zijn bij chronische pijn. Om de effectiviteit van deze interventies verder te verbeteren is het van belang om inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan dit effect. In dit onderzoek wordt nagegaan welke factoren van invloed zijn op een succesvolle behandeling bij patiënten met fibromyalgie of chronisch wijdverspreide pijn in Reade.

Neem voor meer informatie contact op met Aleid de Rooij, onderzoeker bij Reade. 

CAT als nieuw soort vragenlijst voor mensen met chronische pijnklachten

In de gezondheidszorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van vragenlijsten om de klachten van mensen in kaart te brengen. Deze vragenlijsten zijn vaak lang en veel vragen zijn niet direct relevant voor degene die de vragenlijst invult. Daardoor ervaren mensen het invullen van deze vragenlijsten vaak als erg belastend.

In Amerika is een nieuw soort vragenlijst gemaakt: een “computer adaptieve test” (CAT). Een CAT is een vragenlijst waarbij de computer de volgende vraag uitkiest op grond van de antwoorden die al gegeven zijn. Doordat de computer “slim” slechts een deel van de vragen stelt, hoeven veel minder vragen beantwoord te worden. In Amerika zijn CATs gemaakt om onder andere “reacties op pijn”, “belemmeringen door pijn” en “lichamelijk functioneren” in kaart te brengen. Deze drie onderwerpen zijn vaak belangrijk voor mensen met chronische pijnklachten.

Recent zijn de Amerikaanse vragenlijsten vertaald naar het Nederlands. Voordat deze Nederlandse vragenlijsten gebruikt kunnen worden, moeten we nagaan of de Nederlandse vertaling van de vragenlijsten net zo goed is als de originele Amerikaanse vragenlijsten. Als blijkt dat de Nederlandse vertaling goed is, kunnen we vervolgens Nederlandse CATs maken. In de toekomst hoeven mensen met chronische pijnklachten dan niet meer de volledige vragenlijsten in te vullen.

Dit wetenschappelijk onderzoek binnen Reade is in samenwerking met de Nederlands-Vlaamse PROMIS groep en de Amerikaanse PROMIS groep.

Neem voor meer informatie contact op met Martine Crins, onderzoeker bij Reade.