Revalideren met niet-aangeboren hersenletsel

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen voor iedereen anders zijn en hangen onder meer af van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de ernst van deze beschadiging. Mensen kunnen blijvende stoornissen en beperkingen overhouden aan hersenletsel. Hierdoor kan hun leven ingrijpend veranderen. Er kunnen bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen optreden, als gevolg van halfzijdige verlamming of evenwichtsstoornissen. Daardoor krijgt men moeite met het maken van bewegingen zoals opstaan, lopen of dingen vastpakken. Er kunnen communicatieproblemen ontstaan, omdat men moeite heeft met praten, schrijven, lezen, begrijpen en/of onthouden. Ook kan men last krijgen van concentratie- of oriëntatieproblemen. Soms komt het voor dat een deel van het gezichts- of reukvermogen uitvalt of kunnen psychische problemen, zoals emotionele of gedragsmatige veranderingen, optreden.

De mate waarin u door uw hersenbeschadiging wordt beperkt, hangt ook af van het leven dat u tot nu toe geleid heeft. Welk werk heeft u bijvoorbeeld gedaan en welke taken had u in de huishouding. Maar ook: welke hobby’s had u, of welke sport beoefende u. Verder speelt de toegankelijkheid van uw woning een rol. Allemaal aspecten die tijdens uw revalidatie bij Reade aan bod kunnen komen.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Mensen met een revalidatiehulpvraag bij niet-aangeboren hersenletsel (zoals status na een beroerte/CVA, traumatisch hersenletsel of hersentumor).

Om in aanmerking te komen voor behandeling, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. De revalidatiearts bepaalt tijdens een consult of u in aanmerking komt.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Ten eerste bekijken we met u of er behoefte is aan klinische of poliklinische revalidatie. Dan volgt een onderzoeksfase van enkele weken. Een team van behandelaars onderzoekt met u uw mogelijkheden, en welke problemen en beperkingen u ervaart. In overleg met u stellen zij een behandelprogramma op. Wat u in de toekomst (weer) wilt kunnen, bepaalt grotendeels de richting van de behandeling. Het behandelteam bestaat onder andere uit artsen, fysiotherapeuten, sportmedewerkers, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Bij klinisch verblijf krijgt u natuurlijk ook altijd te maken met verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Daarnaast kunt u ook een beroep doen op de geestelijke begeleiding.

Revalidatie richt zich op de volgende gebieden:

Bewegen/verplaatsen

U traint het zitten en staan, het verplaatsen van het ene object naar het andere, bijvoorbeeld van bed naar stoel, het verplaatsen over korte afstanden in een rolstoel of het lopen met eventueel een loophulpmiddel. Ook kijken we of u weer kunt leren traplopen. Daarnaast kunt u het verplaatsen over langere afstanden oefenen, zoals per auto, openbaar vervoer, fiets, rolstoel of aangepast vervoer.

Persoonlijke verzorging

U oefent zelfverzorgende taken met de mogelijkheden en beperkingen die u heeft. U kunt hierbij denken aan douchen, scheren, eenhandig aan- en uitkleden, en aan eten en drinken.

Communicatie

U oefent om duidelijk te kunnen maken wat u wilt en om te begrijpen wat er gezegd of geschreven wordt. Hierbij kunnen verschillende aspecten aan de orde komen, zoals u verbaal en non-verbaal uiten (‘spreken’ met gebaren en gezichtsuitdrukkingen), schrijven, begrijpen en omgaan met een ‘taalzakboek’.

Wonen, werken en tijdsbesteding

Tijdens de revalidatie besteden we veel aandacht aan uw sociale en maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld aan uw woon- en werksituatie en tijdsbesteding. We bespreken of u kunt doen wat u wilt doen en stemmen de therapie hierop af. Wanneer blijkt dat u thuis of op uw werk aanpassingen of  voorzieningen nodig heeft, kan het behandelteam u adviseren. Het team kan u ook advies geven als u zou moeten verhuizen naar een andere woning. Ervaring met wonen kunt u opdoen tijdens proefweekenden thuis of tijdens een kort verblijf in de proefwoning in Reade.

Cognitie

Mensen met NAH kunnen last hebben van geheugen concentratieproblemen. Om deze reden wordt in de eerste fase van de revalidatie vaak neuropsychologisch onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we u helpen bij het omgaan met deze klachten.

Verwerken van de gevolgen van hersenletsel

Het team biedt u en uw naasten ook begeleiding en ondersteuning bij de verwerking van de gevolgen van uw hersenbeschadiging. Daarbij kunnen veranderende relaties en reacties uit uw omgeving ter sprake komen.

Revalideren kunt u zowel klinisch als poliklinisch. De vorm, inhoud en frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van en afgestemd op uw persoonlijke doelen en mogelijkheden. Reade kent verschillende klinische behandelprogramma’s. De behandelingen vinden voornamelijk in groepen plaats.

Op basis van de belangrijkste gemeenschappelijke gevolgen wordt een behandelprogramma aangeboden. Zo is er een communicatieprogramma, een beweegprogramma en een cognitieprogramma. Het cognitieprogramma vindt plaats in een aparte en rustige ruimte op de verpleegafdeling, waar u zo zelfstandig mogelijk kunt revalideren. Hierbij is een vaste groepsbegeleider aanwezig.

Als u klinisch revalideert, heeft u elke week een gesprek met de revalidatiearts over het verloop van de revalidatie. Met uw contactpersoon van de verpleging op uw afdeling kunt u de gang van zaken op de verblijfsafdeling bespreken. Bij poliklinische revalidatie heeft u regelmatig een gesprek met de revalidatiearts over het verloop van uw revalidatie. Zowel bij klinische als bij poliklinische revalidatie kunt u uiteraard ook altijd met vragen, opmerkingen of wensen terecht bij de leden van uw behandelteam.

Wat is de duur van de behandeling?

Het is niet goed mogelijk om vooraf aan te geven hoelang de revalidatie duurt. De periode verschilt per persoon. Na een onderzoeksfase (de eerste twee tot drie weken van uw behandeling) kan de revalidatiearts een inschatting maken. De arts overlegt daarna geregeld met u of deze inschatting nog steeds juist is. Wanneer u klinisch revalideert, streven we ernaar uw verblijf zo kort mogelijk te houden.

Uw verblijf eindigt wanneer u geen revalidatie-indicatie voor klinisch opname meer heeft. Als u te lang moet wachten op voorzieningen, wordt er in overleg met u naar andere oplossingen gezocht. Uw terugkeer naar huis bereiden we tijdig en zorgvuldig met u en uw naasten voor. Eventuele eerdere ervaringen tijdens een weekend thuis, een huisbezoek, of in onze proefwoning zijn hierbij belangrijk. Een poliklinische behandeling eindigt wanneer u geen vragen meer heeft waar Reade u bij kan helpen.

Op welke locaties kunt u terecht?

U kunt terecht op de volgende locaties van Reade:

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)
  • Hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat (polikliniek)