Revalideren na amputatie

Bij Reade Revalidatie bieden wij revalidatie na een beenamputatie. Dit kan zowel klinisch als poliklinisch. Zowel bij een enkele, als bij een dubbele beenamputatie, richt de revalidatie zich in het algemeen op de verzorging van de stomp, kracht- en conditietraining, verplaatsing, zelfverzorging, wonen, werken en tijdsbesteding, verwerken van de gevolgen van een amputatie en eventueel prothesegebruik.

Hoe ziet de amputatiebehandeling eruit?

In samenspraak met u bepalen we of u klinisch of poliklinisch gaat revalideren. In beide gevallen volgt een onderzoeksfase van twee tot drie weken. Een team van behandelaren inventariseert samen met de revalidatiearts uw mogelijkheden en beperkingen. Op basis van de uitkomsten en uw wensen stellen zij, samen met u, het revalidatieprogramma vast. Het team van behandelaren bestaat onder andere uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Er zijn ook behandelaren die u hulp bieden op sociaal- en/of maatschappelijk gebied. Bij hen kunt u bijvoorbeeld terecht met vragen over sport en bewegen, arbeidsrevalidatie of andere tijdbestedingsmogelijkheden. Ook maakt u kennis met medewerkers van en sport & bewegen en geestelijke begeleiding. Bij hen kunt u terecht met vragen over andere dagbestedingsmogelijkheden, over uw veranderde omstandigheden in de maatschappij of over zingeving en levensvragen.  De meeste cliënten krijgen ook te maken met een orthopedisch instrumentmaker, en bij klinisch verblijf natuurlijk met verpleegkundigen en ziekenverzorgers. Het behandelteam wordt bijgestaan door een ervaringsdeskundige, een ex-revalidant en beenprothese gebruiker, bij wie u met vragen terecht kunt met betrekking tot het functioneren met een beenamputatie.

Wij betrekken uw partner, familieleden en/of vrienden nauw in het revalidatieproces. Wij nodigen hen daarom altijd uit voor een eerste kennismaking en voor diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Ook krijgen zij de mogelijkheid verschillende therapieën bij te wonen en om mee te gaan naar de overlegmomenten met de revalidatiearts of het team.

Enkele keren per jaar wordt een serie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor revalidanten en hun naaste betrokkenen, waarin een belangrijk onderwerp rondom het leven met een beenamputatie centraal staat. U kunt hierbij denken aan prothesegebruik, risico's bij vaatlijden, belasting en belastbaarheid of voorzieningenprocedures.

In de eerste fase van de behandeling krijgt u voornamelijk individuele therapie. Dat is belangrijk, omdat u daarin training en begeleiding op maat krijgt. Zodra u grotendeels zelfstandig uw spierkracht en conditie kunt oefenen, revalideert u ook in groepen. Dit is tevens een goede gelegenheid om ervaringen met anderen uit te wisselen. Als u klinisch revalideert, heeft u iedere week een gesprek met de revalidatiearts. Daarnaast heeft u gemiddeld eenmaal per 6 weken een gesprek met het behandelteam over het verloop van uw behandeling. Bij poliklinische revalidatie heeft u één keer in de twee maanden een gesprek met de revalidatiearts.

Zowel bij een enkele, als bij een dubbele beenamputatie, richt de revalidatie zich in het algemeen op de volgende gebieden:

Verzorging van de stomp
Wanneer u pas een amputatie heeft ondergaan, gaat veel aandacht uit naar de wondgenezing, hygiëne en de verzorging van de stomp. Dit laatste is belangrijk om de stomp een geschikte vorm te laten krijgen voor een eventuele prothese.

Kracht- en conditietraining
U krijgt adviezen en doet oefeningen om uw spieren en gewrichten soepel te houden. U start zo snel mogelijk met krachttraining. Daarnaast is het trainen van uw conditie en balans erg belangrijk.

Verplaatsing
U traint het verplaatsen over korte afstanden in een rolstoel of op één been met een loophulpmiddel. Het staan en lopen met een (oefen)prothese traint u zodra uw conditie en stomp dit toelaten. U traint het verplaatsen over langere afstanden met een auto, openbaar vervoer, fiets, rolstoel of elektrisch vervoer.

Zelfverzorging
U oefent bijvoorbeeld het aan- en uitkleden met en zonder prothese, het douchen zonder prothese en het aan- en uittrekken van de liner/prothese.

Wonen, werken en tijdsbesteding
We besteden uitgebreid aandacht aan uw woon- en werksituatie en tijdsbesteding. Concrete ervaring met 'wonen' kunt u eventueel opdoen tijdens proefverlof thuis of een kort verblijf in de proefwoning van Reade. Wanneer blijkt dat thuis of op uw werk aanpassingen of voorzieningen nodig zijn, of als u moet verhuizen, adviseert het behandelteam u hierbij.

Verwerken van de gevolgen van een amputatie
Het team biedt u ondersteuning bij de verwerking van de gevolgen van de amputatie. Daarbij kunnen veranderende relaties en reacties uit uw omgeving ter sprake komen, of bijvoorbeeld intimiteit en seksualiteit. 

Prothesegebruik
De meeste cliënten met een enkele beenamputatie leren lopen met een prothese. Mensen met een dubbele beenamputatie leren soms beperkt lopen, maar kunnen ook permanent op een rolstoel zijn aangewezen. Als uw lichamelijke situatie het toelaat, kunt u een prothese laten aanmeten. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw ziektekostenverzekeraar. Voor het kiezen, aanmeten en bijstellen van een prothese schakelen wij de hulp in van een orthopedisch instrumentmaker. Eerst krijgt u voorlichting over wat u wel en niet met een prothese kunt doen. Uiteraard inventariseren we vooraf uw mogelijkheden en wensen. U traint ondertussen het staan en lopen zonder prothese, en daarna met een oefenprothese. Hierna bekijken we, in overleg met u, welk type prothese het beste bij u past. Tijdens sta- en looptrainingen bouwt u het dragen van deze prothese op. Na tussentijdse bijstellingen wordt de prothese afgewerkt. Een prothese moet vaak na verloop van tijd bijgesteld of gecorrigeerd worden. U heeft daarom geregeld controleafspraken met de orthopedisch instrumentmaker.

Wat is de duur van de behandeling?

Het is moeilijk om vooraf aan te geven hoe lang de revalidatie duurt. Dit verschilt per persoon. Na de onderzoeksfase maakt de revalidatiearts een inschatting. De arts overlegt gedurende de behandeling geregeld met u of deze inschatting nog steeds juist is. Als u klinisch revalideert, streven we ernaar uw verblijf zo kort mogelijk te houden. Uw verblijf in het centrum eindigt wanneer u weer mobiel bent en thuis uw dagelijkse activiteiten weer kunt (laten) doen.

Uw terugkeer naar uw eigen omgeving bereiden we tijdig en zorgvuldig met u en uw naaste betrokkenen voor. Eventuele eerdere ervaringen tijdens een weekend thuis, een huisbezoek of in onze proefwoning zijn hierbij belangrijk. Uiteraard krijgt u ook alle ondersteuning bij het aanvragen van thuiszorg of andere hulp. Een poliklinische behandeling eindigt wanneer u geen doelen meer heeft waar wij u bij kunnen helpen.

Op welke locaties kunt u terecht?

U kunt terecht op de volgende locatie van Reade:

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)