Revalideren na hartklachten

Het hartrevalidatieteam van Reade is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met hartklachten. Zij leren u uw mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten en om te gaan met eventuele beperkingen. Het team bestaat uit een revalidatiearts, een physician assistant, psychologen, een ergotherapeut, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, een diëtist en een functieassistent. Indien gewenst kan ook een geestelijk begeleider worden ingeschakeld. Tevens vindt er wekelijks overleg plaats met de cardioloog.

Wie komt in aanmerking voor de hartrevalidatiebehandeling?

Reade biedt hartrevalidatie voor mensen met hartklachten waarbij onlangs een ingreep heeft plaatsgevonden of waarbij hun persoonlijke situatie (fysiek, sociaal, psychisch) is veranderd als gevolg van het hartprobleem. Reade biedt voor de regio Amsterdam en omstreken complexe hartrevalidatie. Dit wil zeggen dat een behandeling via een van de behandelprogramma’s die in de ziekenhuizen wordt aangeboden niet toereikend is.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor het hartrevalidatieprogramma, heeft u een verwijzing nodig van uw arts.

Hoe ziet de hartrevalidatiebehandeling eruit?

Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt een uitnodiging voor de intake. De intake bestaat uit vier onderdelen:

  • Gesprek met de revalidatiearts of psysician assistant (PA); de revalidatiearts of PA bekijkt uw medische gegevens. Samen met u wordt bekeken of het Hartrevalidatie programma passend voor u is.
  • Gesprek met de maatschappelijk werker; de maatschappelijk werker geeft uitgebreide informatie over de opzet en inhoud van het programma en bespreekt met u de revalidatiedoelen en de modules die daarbij passen.
  • Fietstest; op basis van de uitkomsten van deze test bepalen we met u de trainingswaarden.
  • Gesprek met de fysiotherapeut; met de fysiotherapeut stelt u vast welke fysieke inspanningsonderdelen passen bij uw revalidatiedoelen.

Opzet van het programma
Uw persoonlijke programma duurt gemiddeld zes tot veertien weken. Afhankelijk van uw revalidatiewensen komt u twee of meer dagdelen per week naar het centrum. De meeste programmaonderdelen worden in groepsverband gegeven. Gedurende het programma heeft u regelmatig gesprekken met de diverse specialisten over het verloop van uw revalidatie.

Inhoud van het programma
Aan de hand van de informatie uit de intake wordt een persoonlijk behandelprogramma samengesteld uit onder meer de volgende modules:

Beweging: de bewegingsmodule bestaat uit fietsen, sporten, wandelen, fitness of oefenen in het water. Doelen van deze module zijn het opbouwen van conditie, het herkennen van lichamelijke grenzen, herwinnen van vertrouwen in lichaam en het leren doseren van inspanning. De bewegingsmodule kan, in overleg, bijgewoond worden door uw naastbetrokkenen.

Lichaamsbewustwording: u leert de signalen van uw lichaam (beter) te herkennen en uw energievoorraad beter in te schatten. Ook leert u de oefeningen te gebruiken voor vermindering van stress.

Belastbaarheid: u bekijkt samen met de fysiotherapeut/ergotherapeut naar uw dagindeling. U leert hoe u uw inspanning tijdens dagelijkse activiteiten kunt doseren en hoe u rust en activiteit kunt afwisselen;

Informatie: informatie gericht op risicofactoren, u volgt diverse voorlichtingsbijeenkomsten over:

  • Voeding, gericht op risicofactoren bij hart- en vaatziekten.
  • Het opbouwen en onderhouden van uw conditie en het belang van rust.
  • Het ontstaan van hartproblemen en de werking van medicijnen.
  • Oorzaken van stress en reacties daarop en de invloed van stress op hartklachten.

Psychosociale aspecten: Tijdens groepsbijeenkomsten spreekt u, onder begeleiding, met andere revalidanten over de psychosociale gevolgen van uw hartklachten.

De voorlichtingsbijeenkomsten kunnen bijgewoond worden door uw naastbetrokkenen. Er is tevens een speciale module voor uw naastbetrokkenen. Zij krijgen informatie over de gevolgen van hartklachten en kunnen ervaringen uitwisselen met andere deelnemers. Indien gewenst, kunnen zij ook individueel een gesprek hebben met een van de behandelaren.

Nazorg
Coaching door de fysiotherapeut na de fysieke revalidatie. De gesprekken richten zich op het behouden van een actieve leefstijl in het dagelijks leven.

Wat is de duur van de hartrevalidatiebehandeling?

Uw persoonlijke programma duurt gemiddeld zes tot veertien weken. Afhankelijk van uw revalidatiewensen komt u twee of meer dagdelen per week naar het centrum.

Op welke locaties kunt u terecht?

U kunt terecht op de volgende locatie van Reade:

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)