Neem contact op (020) 607 16 07
Inloggen

Locatie Overtoom

> Poliklinische revalidatie (peildatum 01-03-2017)
Diagnosetijd tussen aanmelding en 1e consult* in wekentijd tussen 1e consult en start behandeling in weken
Amputatie/ Multi-trauma 2 1
Dwarslaesie en/of decubitus 1 8
Hartaandoeningen 4 0
ALS (amyotrofische lateraal sclerose) nvt 1
Niet-aangeboren hersenletsel (beroerte / CVA)*** 2 5

* Wachttijd eerste consult = wachttijd tot de eerste afspraak (intake) met de revalidatiearts. 
** De wachttijd gaat in vanaf het moment dat de vragenlijst is teruggestuurd.
*** Voor wachttijden van mensen met ernstige cognitieve problemen kunt u bellen met (020) 607 17 46.
U ziet allereerst de geschatte tijd tussen het moment dat u zich aanmeldt en de dag van het eerste consult van de revalidatiearts (de intake). Daarnaast ziet u de geschatte tijd tussen deze intake en de start van de revalidatiebehandeling.

De wachttijden zijn zo goed mogelijk geschat, maar kunnen afwijken door verschillende omstandigheden, zoals beschikbaarheid behandelaars, spoedbehandelingen. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat locatie Overtoom (020) 607 17 89.

> Klinische revalidatie (peildatum 24-03-2017)
DiagnoseWachttijd in weken
Amputatie 1
Dwarslaesie (laag)* 1
Multitrauma 1
Niet-aangeboren hersenletsel (zoals CVA / beroerte)** 2-3

voor wachttijden van mensen met een hoge dwarslaesie of voor beademingspatiënten, kunt u bellen met 0613122770. 
** voor wachttijden van mensen met ernstige cognitieve problemen (behandeld in de cognitie-unit), kunt u bellen met 0613122770.
 

Patiënten kunnen worden aangemeld als ze een klinische indicatie hebben voor medisch specialistische revalidatie (MSR). Ook als de patiënt medisch nog niet klaar is. Dan graag bij de aanmelding een inschatting wanneer patiënt medisch klaar is.

De tijd tussen aanmelding en opname is zo goed mogelijk geschat, maar kan afwijken door verschillende omstandigheden, zoals spoedopnames en beschikbaarheid van behandelaars.

> Poliklinische revalidatie kinderen (peildatum 01-03-2017)
Diagnosetijd tussen aanmelding en 1e consult* in wekentijd tussen 1e consult en start behandeling in weken
Developmental Coordination Disorder (DCD) 1 8
Cerebrale Parese (CP) 1 8
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) 1
Therapeutische peutergroep 1 -

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoonnummer
(020) 607 16 09.

Locatie Dr. Jan van Breemenstraat

> Poliklinische revalidatie (peildatum 01-03-2017)
Diagnosetijd tussen aanmelding en 1e consult in wekentijd tussen 1e consult en start behandeling in weken
Chronische pijnsyndromen (1) 2 4
Artritis 7 4
Artrose (1) 2 4
Klachten aan de handen bij reuma (2) 6
Neurologische aandoeningen (beroerte / CVA) 5 2
Voetklachten 6
Schoenspreekuur Livit (3) 6
Schoenspreekuur revalidatiearts SJOEZ (4) 9
Schoenspreekuur SJOEZ (5) 9

1) Wachttijd tot eerste consult, na ontvangst compleet ingevulde vragenlijsten. De wachttijd voor aanmeldingen
revalidatiescreening is wisselend. 

2) Geldt niet voor de post-operatieve zorg.
3) Wachttijd vanaf consult reumatoloog.
4) Wachttijd tot 1e consult revalidatiearts.
5) Wachttijd tot 1e consult SJOEZ.

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoonnummer
(020) 589 6589, keuze 2.

> Poliklinische revalidatie kinderen (peildatum 01-03-2017)
Diagnosetijd tussen aanmelding en 1e consult* in wekentijd tussen 1e consult en start behandeling in weken
Jeugdreuma (JIA) 5 2
Developmental Coordination Disorder (DCD) 5
Chronische pijn 5 2

Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoonnummer
(020) 589 6589, keuze 2.

> Polikliniek reumatologie (peildatum 01-03-2017)
Wachttijd in weken
Volwassenen 2
Kinderen & Jongeren 9
> Polikliniek neurologie/ orthopedie (peildatum 01-03-2017
Wachttijden in weken
Neurologie 4
Orthopedie 2
Plastische chirurgie* 6

* Alleen handchirurgie

Netwerkziekenhuizen

> Polikliniek revalidatie (peildatum 01-03-2017)
Locatietijd tussen aanmelding en 1e consult in wekentijd tussen 1e consult en start behandeling in weken
Ziekenhuis Amstelland 3 4
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 4 8

Wanneer u meer informatie wilt over de wachttijden kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat:
- OLVG (020) 599 29 49
- Ziekenhuis Amstelland (020) 755 71 44

In bovenstaande tabellen vindt u de actuele wachttijden voor revalidatiebehandeling in de poliklinieken gevestigd in de netwerkziekenhuizen. U ziet allereerst de geschatte tijd tussen het moment dat u zich aanmeldt en de dag van het eerste consult van de revalidatiearts (de intake). Daarnaast ziet u de geschatte tijd tussen deze intake en de start van de revalidatiebehandeling. De wachttijden zijn zo goed mogelijk geschat, maar kunnen afwijken door verschillende omstandigheden, zoals beschikbaarheid behandelaars, spoedbehandelingen.

> Polikliniek reumatologie (peildatum 01-03-2017)
Wachttijd in weken
Ziekenhuis Amstelland 7
BovenIJ ziekenhuis 5
OLVG 7
Waterland Ziekenhuis 2
Zaans Medisch Centrum 5
Waterlinie Uithoorn 3

Scholen

> Revalidatie op scholen (peildatum 02-09-2016)
Schooltijd tussen aanmelding en 1e consult* in wekentijd tussen 1e consult en start behandeling in weken
Mytylschool Amsterdam 3 1
Coronelschool 3 1
Noteboom school 3 1
Orion College 3 1

Revalidatiebehandeling voor kinderen en jongeren met een 'cluster 3 onderwijs indicatie'. De wachttijden gelden voor het hele jaar. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoonnummer (020) 607 16 09.