Neem contact op (020) 607 16 07
Inloggen

Reumatologie

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan of rondom het gewricht die niet veroorzaakt zijn door een ongeval of letsel. De meeste vormen van reuma veroorzaken pijn en stijfheid in gewrichten of spieren. Hierdoor is bewegen vaak moeilijk en dat kan beperkingen geven in het dagelijks leven. Met een snelle en juiste behandeling kunnen klachten aanzienlijk verminderen. Jaarlijks maken ruim 13.000 cliënten gebruik van de zorg en dienstverlening van Reade Reumatologie. Aanvullend op de reguliere behandelprogramma’s bieden we voor jongeren en jongvolwassenen programma’s die specifiek op hun behoeften en wensen gericht zijn.


De belangrijkste diagnosegroepen waar Reade zich op richt zijn:

       
         

Behandeling

De reumatoloog doet onderzoek naar uw klachtenoorzaak. Hierbij wordt gebruikgemaakt van onder meer röntgen- en laboratoriumonderzoek. Samen met u stelt de reumatoloog een behandelplan op.

Hoofddoel van de behandeling is de gevolgen van reuma (pijn, bewegingsbeperkingen en schade aan gewrichten) te bestrijden of te beperken. De reumatoloog zal doorgaans medicijnen voorschrijven en daarnaast informatie geven over het omgaan met de ziekte. De reumaconsulent voorziet u van uitgebreide voorlichting en individuele adviezen/instructies.

Snel starten met medicijnen kan gewrichtsschade voorkomen. Bij een aantal reumatische ontstekingsziekten worden zogenaamde biologicals gebruikt. Dit is een modern type medicijn dat soms via het infuus wordt toegediend. 

Reumatische aandoeningen hebben niet alleen lichamelijke gevolgen. Ook op het gezin, op het werk en tijdens  vrijetijdsbesteding kunnen zij enorme invloed hebben. Daarom zijn bij de behandeling vaak niet alleen een arts, maar ook andere deskundigen betrokken zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers. 

Wanneer u te maken heeft met blijvende beperkingen door uw ziekte, wordt u doorgaans doorverwezen naar de reumarevalidatie van Reade. In sommige gevallen kan het zijn dat u geopereerd moet worden. Bijvoorbeeld om ontstekingen te verwijderen, gewrichten vast te zetten of te vervangen. Een chirurg bepaalt, in nauw overleg met u en de reumatoloog, of een operatie zinvol is. Als ziekenhuisopname nodig is, gebeurt dit onder andere op de afdeling Reumatologie van het VUmc.