Neem contact op (020) 607 16 07
Inloggen

Werkgroep Buitenland

Reade maakt zich niet alleen sterk voor kwalitatieve revalidatie in eigen land, maar verlegt ook haar grenzen naar het buitenland. De werkgroep buitenland draagt bij aan de verbetering van kennis en de vaardigheden van vakgenoten in ontwikkelingslanden door kortdurende en kleinschalige ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met lokale gewoonten, methoden en visies.
Contact: werkgroepbuitenland@reade.nl

    

Inhoudsopgave

  Projecten

  In de herfst van 2013 werd met de laatste training de succesvolle samenwerking van 3 jaar met het Orthopedic Training Centre in Ghana beëindigd. In 2014 heeft de werkgroep Buitenland actief gezocht naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Er is toen een besluit genomen tot een samenwerkingsovereenkomst met het Annika Linden Centre in Denpasar op Bali, Indonesië.

  Reade in Indonesië; het Annika Linden Centre

  Bali wordt door velen gezien als een tropisch vakantieparadijs met luxe voorzieningen en prachtige natuur. Voor Balinezen met een beperking is het echter geen paradijs, ze worden gezien als minderwaardig en ze nemen niet actief deel aan de maatschappij. De gezondheidszorg is daarnaast in Indonesië voor mensen in afgelegen gebieden niet goed toegankelijk.

  Het Annika Linden Centre (ALC) richt haar focus op revalidatie voor kansarme en achtergestelde gemeenschappen op Bali. Het ALC biedt ruimte aan verschillende non-profit organisaties waaronder een orthopedisch centrum en een revalidatiecentrum. In het revalidatiecentrum revalideren o.a. kinderen met Cerebrale Parese en volwassenen na een CVA.

  Kijk op de onderstaande websites voor meer informatie over het ALC:
  www.inspirasia.org 
  www.annikalindencentre.org

  Tijdens een werkbezoek van een afvaardiging van de werkgroep Buitenland in april 2014 kwam naar voren dat de medewerkers en management van het ALC zelf een duidelijke kijk hebben op hun behoeften voor een training. De volgende onderwerpen  welke ook binnen de mogelijkheden en visie van de werkgroep Reade Buitenland vallen kwamen naar voren; verbetering van kennis met betrekking tot het onderzoeken en behandelen van kinderen met Cerebrale Parese; het maken van een behandelplan; functioneel oefenen; verbetering van communicatie onderling, tussen behandelaren, patiënten en familie en het borgen van opgedane kennis.

  In februari 2015 is de eerste training van twee weken geweest in het ALC. De groep studenten waren een enthousiaste en leergierige groep. ’s Ochtends liepen de therapeuten van de werkgroep buitenland mee in de kliniek en gaven de studenten (therapeuten van het ALC) advies tijdens de behandeling. ’s Middags gaven de therapeuten van de werkgroep buitenland lessen aan de studenten. Dit was een combinatie van colleges en praktijkonderwijs met casuskinderen. De presentaties en de toetsen die de studenten aan het eind van de twee weken maakten lieten een mooie ontwikkeling zien van de studenten. De eerste training wordt als geslaagd ervaren. Momenteel houdt de werkgroep digitaal contact met de therapeuten van het ALC om vragen tussentijds te kunnen beantwoorden. De tweede training staat gepland in het voorjaar van 2016.

  Hieronder een presentatie van de werkgroep buitenland naar aanleiding van de eerste training.

  Samenstelling werkgroep Buitenland

  De werkgroep leden zijn van verschillende disciplines met ieder een andere achtergrond en expertise. De werkgroep geeft trainingen gericht op kennisoverdracht in ontwikkelingslanden en gaat gemiddeld 1x per jaar, 2 weken training geven in het betreffende land, gedurende een periode van 3-4 jaar. De werkgroep Buitenland bestaan inmiddels 10 jaar.
   

  Voorzitter: Carolien Voogd
  Penningmeester: Ria Bergkotte
  Projectleden: Bram van Lier, Karin Schepman, Lisette Kesteloo, Marianne Mulder, Tanja Voerman, Vera van der Sterren, Esther Doves en Carolien Voogd.

  Uw bijdrage is zeer welkom

  De werkgroep is afhankelijk van donaties en externe fondsensponsoren om de trainingen tot uitvoer te kunnen brengen.

  Ook u kunt het project financieel steunen door bijvoorbeeld eenmalig geld over te maken op giro 69931.36.78 t.n.v. Reade o.v.v. Werkgroep Buitenland.