Neem contact op (020) 607 16 07
Inloggen

Onderzoeken

Wetenschappelijk onderzoek is en blijft nodig om onze zorg continu te verbeteren en levert kennis op die zorgprofessionals helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor welke cliënt. Vragen uit de zorgpraktijk vertalen we naar onderzoek en de onderzoeksresultaten vertalen we vervolgens weer naar de zorgpraktijk. Hierbij werken we zeer intensief samen met de Amsterdamse academische centra VUmc en AMC. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met onder andere de Faculteit Bewegingswetenschappen van VU Amsterdam en Stichting Sanquin.

Onderzoekslijn Ankyloserende Spondylitis / Ziekte van Bechterew

 • Early Spa
 • CARDAS
 • Analyse van antilichaamproductie bij patienten met reumatoide artritis, Bechterew en artritis psoriatica

> Lees meer over deze onderzoeken

Onderzoekslijn Artritis Psoriatica

 • Golimumab in PsA

> Lees meer over deze onderzoeken

Onderzoekslijn Artrose

 • Artrosebehandeling op maat
 • Artrose Cohort
 • Braces bij knieartrose
 • Check Cohort
 • COOA-onderzoek
 • Insuline resistentie (IR) studie
 • Parelsnoer
 • Radiologische fenotypen van knie artrose
 • Stabilo
 • VIDEX-onderzoek

> Lees meer over deze onderzoeken

Onderzoekslijn Chronische pijn

 • CAT als nieuw soort vragenlijst voor mensen met chronische pijnklachten
 • Voorspellers van het effect van multidisciplinaire revalidatie bij chronische wijdverspreide pijn

> Lees meer over deze onderzoeken

Onderzoekslijn Chronische ziekten

 • Telerevalidatie

> Lees meer over dit onderzoek

Onderzoekslijn Dwarslaesie

 • Procesevaluatie van het behandelprogramma oncologische dwarslaesie
 • PENS
 • Pijn bij personen met dwarslaesie

> Lees meer over deze onderzoeken

Onderzoekslijn Niet aangeboren hersenletsel

 • Inzet van ervaringsdeskundigen bij revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel: wat is de behoefte van de revalidant?
 • Tapass onderzoek
 • C-stroke
 • Care4Stroke

 • C-Mill training after stroke (C-Stroke)  

 • C-Mill

 • Exploratieve studie van taalproblemen bij Arabischtalige afasiepatiënten  

> Lees meer over deze onderzoeken

Onderzoekslijn Kinderen

 • Learn 2 move 2-3
 • Het effect van functionele powertraining op de loopvaardigheid van kinderen met een spastische cerebrale parese van 4-10 jaar.

   

> Lees meer over deze onderzoeken

Onderzoekslijn Nierpatiënten

 • Groepsrevalidatie voor nierpatienten

> Lees meer over dit onderzoek

Onderzoekslijn Reumatoïde Artritis

 • Aanbevelingen RA-voet
 • Abatacept Subcutaan studie
 • AMS-foot cohort
 • Analyse van antilichaamproductie bij patienten met reumatoïde artritis, Bechterew en artritis psoriatica 
 • Anti-stoffen tegen Biologicals in reumatoïde artritis (ABI-RA)
 • CARRÉ
 • CAT nieuw soort vragenlijst voor mensen met (reumtoide) artritis
 • CHARM studie
 • Comorbiditeit bij RA
 • EAC
 • Enbrel afbouwstudie
 • I-Care onderzoek
 • Insuline resistentie (IR) studie
 • Inzoolmetingen bij RA
 • Parelsnoer
 • PET studie
 • POEET-studie
 • PREDICTRA (Humira afbouwstudie)
 • Primaire preventie van RA
 • Secure (Infliximab biosimilar)
 • Stress en Preventie
 • TMD study
 • (Treat to Target) T2T COBRA cohort studie
 • 'Trigger finger' bij RA en handartrose

Onderzoekslijn Ziekte van Behçet

 • Multicenter studie naar de prevalentie en de klinische karakteristieken van het Behçet syndroom.

> Lees meer over dit onderzoek

Onderzoekslijn Zingeving

 • Machteloosheid en verwerking van machteloosheid bij dwarslaesierevalidatie.
 • Op zoek naar continuïteit. Veranderingen in zingeving na een dwarslaesie of hersenletsel

> Lees meer over deze onderzoeken