Neem contact op (020) 607 16 07
Inloggen

ReumaNetAmsterdam

ReumaNetAmsterdam is een unieke samenwerking tussen reumapatiënten en de diverse zorgverleners. Het netwerk ontwikkelt zich tot een kwaliteitsnetwerk waarbinnen de reumapatiënt centraal staat en de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt.

ReumaNetAmsterdam is een initiatief van Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, met als doel de verdere samenwerking op het gebied van de reumazorg in de regio Groot Amsterdam te verbeteren. Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over het netwerk.

Zoek een Reumaspecialist

Op de webpagina vindt u een geografische-reumanetwerkkaart waar u een Reumaspecialist kunt zoeken.

> Zoek nu een Reumaspecialist

Doelstellingen ReumaNetAmsterdam

 • Er is een goede informatievoorziening wie, waar, welke zorg verleent.
 • De reumapatiënt is op de hoogte waar en bij wie hij met zijn zorgvraag, met betrekking tot zijn reumatische klachten, terecht kan.
 • Het optimaliseren van de webpagina en de daarop te vinden geografische-reumanetwerkkaart die beschikbaar is voor zorgverleners en patiënten
 • Bekendheid vergroten van het netwerk onder verwijzers en patiënten

Criteria lidmaatschap

 • Vragenlijst kwaliteitscriteria RNA
 • Actieve bijdrage in jaarlijkse bijeenkomsten
 • Lidmaatschap NVR / Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)
 • Voldoen aan competentieprofiel NHPR
 • Aantoonbare scholing op het gebied van de reumatologie
 • 2 jaar werkervaring met reumapatiënten
 • Minimaal een maal per jaar bijwonen vakinhoudelijk congres of symposium

Contact ReumaNetAmsterdam

Email : reumanetamsterdam@reade.nl